Privé bescherming

Dank u voor uw belangstelling voor onze website en onze onderneming. Wij willen u erop wijzen dat wij voor externe links naar vreemde inhouden ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgerelateerde gegevens bij de verzameling, de verwerking en het gebruik binnen het kader van uw bezoek aan onze internetpagina. Uw gegevens worden beschermd binnen het kader van de wettelijke voorschriften wordt verlangd. Onderstaand vindt u informatie over de gegevens die tijdens uw bezoek aan onze pagina verzameld en de wijze waarop zij gebruikt worden.

1. Verzameling en verwerking van gegevens

Voor de webanalyse maakt deze internetpagina gebruik van Google Analytics. Dat is een dienstverlening van Google Inc. ('Google') http://www.google.de/intl/de_de/impressum.html . Google Analytics maakt gebruik van 'cookies'. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina (inclusief uw IP-adres) worden naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Geprotocolleerd worden:

  • naam van het opgevraagde bestand
  • opvraagdatum en -tijd
  • getransfereerde gegevenshoeveelheid
  • melding over succesvolle oproep
  • webbrowser en aanvragend domein
  • IP-adressen van de aanvragende computers

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van internetpagina’s te analyseren, om voor ons rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om ons andere diensten in verband met het internetgebruik te verlenen. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen.

Persoonsgerelateerde gebruikersprofielen kunnen dus niet worden gevormd.

Verderstrekkende, persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend verzameld als u deze gegevens vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld binnen het kader van een commentaar. Het gebruik van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en in redelijkheid kan worden verlangd - ook toegestaan met vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door een desbetreffende instelling in uw browser-software. Wij willen er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze internetpagina in hun volle omvang kunt benutten. Als u niet wilt dat informatie over uw websitebezoek naar Google Analytics worden verzonden, kunt u voor uw browser een 'deactiverings-add-on' installeren. U kunt deze add-on hier ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) downloaden. Wij willen er echter op wijzen dat deze momenteel alleen beschikbaar is voor Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera.

Tevens willen we u erop attenderen dat Google Analytics op deze website werd uitgebreid met de code gat._anonymizeIp() om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te waarborgen. Daarmee komen we ook niet in het bezit van gegevens die ons de mogelijkheid zouden bieden om conclusies te trekken ten aanzien van uw persoon. Door de IP-anonimisering op deze internetpagina wordt door Google het laatste octet van uw IP-adres afgekort voordat dit naar lidstaten van de Europese Unie of andere contractstaten van de overeenkomst buiten de Europese Economische Ruimte wordt verzonden.

Voor het overige verwijzen wij naar de algemene bepalingen van Google inzake gegevensbescherming

2. Gebruik en doorgifte van gegevens

Indien u ons persoonsgerelateerde gegevens ter beschikking hebt gesteld, worden deze uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van uw aanvragen en voor de technische administratie. De opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens worden gewist als u uw toestemming tot opslag herroept, als zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doeleinde waarvoor zij werden opgeslagen of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet geoorloofd is.

Persoonsgerelateerde gegevens worden niet doorgegeven.

3. Informatierecht

Op uw schriftelijk verzoek informeren wij u graag over de over u opgeslagen persoonlijke gegevens.

Veiligheidsinstructies

Wij slaan uw persoonsgerelateerde gegevens met behulp van alle technische en organisatorische mogelijkheden dusdanig op dat zij voor derden niet toegankelijk zijn. Bij de communicatie per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensveiligheid waarborgen, zodat wij u bij vertrouwelijke aangelegenheden verzending per post adviseren.