Polityka Prywatności

Cieszymy się z zainteresowania naszą witryną internetową i naszą firmą. Mimo starannej kontroli komunikowanych treści nie możemy ponosić odpowiedzialności za zewnętrzne linki odsyłające do treści obcych.

Ważną kwestią jest dla nas ochrona Państwa danych osobowych w przypadku ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania w związku z Państwa odwiedzinami w naszej witrynie internetowej. Państwa dane podlegają ochronie w ramach przepisów prawnych. Poniżej znajdują się informacje dotyczące danych pozyskiwanych podczas Państwa odwiedzin w naszej witrynie internetowej oraz sposobu ich wykorzystania:

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje dla celów analizy internetowej narzędzie Google Analytics. Jest to usługa firmy Google Inc. („Google”) http://www.google.de/intl/de_de/impressum.html . Google Analytics stosuje „cookies”. Informacje tworzone przez pliki cookies dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej witryny internetowej (wraz z Państwa adresem IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Protokołowane są:

  • nazwa pobranego pliku;
  • data i godzina pobrania;
  • ilość pobranych danych;
  • komunikat o pomyślnym pobraniu;
  • dane przeglądarki internetowej i zapytującej domeny;
  • adresy IP zapytujących komputerów.

Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu korzystania przez Państwa z niniejszej witryny internetowej, sporządzania dla nas raportów dotyczących Państwa aktywności w witrynie internetowej oraz do świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Firma Google będzie ewentualnie przesyłać te informacje osobom trzecim, o ile wynika to z przepisów prawa lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google . Państwa adres IP nie zostanie powiązany przez Google z innymi danymi Google.

Dlatego nie będą mogły być tworzone osobowe profile użytkowników.

Dalsze dane osobowe będą gromadzone wyłącznie wtedy, gdy informacji tych udzielą Państwo dobrowolnie, na przykład w ramach komentarza. Ze wszystkich oferowanych usług – o ile jest to możliwe technicznie i uzasadnione – można również korzystać, podając dane anonimowo lub pseudonim.

Proces instalowania plików cookies można zablokować, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku być może nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej w pełnym zakresie.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby informacje dotyczące Państwa odwiedzin w witrynie internetowej były przesyłane do Google Analytics, mają Państwo możliwość zainstalowania dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

Dodatek ten można pobrać tutaj: ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ). Proszę jednak wziąć pod uwagę, że aktualnie jest on dostępny jedynie dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera.

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że w niniejszej witrynie internetowej narzędzie Google Analytics zostało rozszerzone o kod gat._anonymizeIp(), aby zapewnić pobieranie zanonimizowanych adresów IP. W związku z tym również w tym przypadku nie pozyskujemy danych, które umożliwiłyby nam identyfikację Państwa tożsamości. W wyniku tej anonimizacji adresu IP w niniejszej witrynie internetowej Państwa adres IP na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie skrócony przez Google o ostatnie osiem znaków.

Poza tym wskazujemy na ogólne przepisy o ochronie danych firmy Google.

2. Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Jeśli udostępnili nam Państwo swoje dane osobowe, są one przez nas wykorzystywane wyłącznie do odpowiadania na Państwa zapytania i do celów administracji technicznej. Zapisane dane osobowe zostaną skasowane, jeżeli cofną Państwo swoją zgodę na ich zapisywanie, jeśli ich znajomość nie jest już potrzebna do osiągnięcia zamierzonego celu lub jeżeli ich zapis jest niedozwolony z innych przyczyn prawnych.

Dane osobowe nie są przekazywane.

3. Prawo do informacji

Na pisemne zapytanie chętnie udzielimy Państwu informacji na temat zapisanych przez nas Państwa danych.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa:

Państwa dane osobowe są przez nas zapisywane z wykorzystaniem wszelkich możliwości technicznych i organizacyjnych, tak aby nie były one dostępne dla osób trzecich. Podczas komunikacji drogą e-mailową nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego w przypadku informacji poufnych zalecamy Państwu skorzystanie z drogi pocztowej.