Cradle to Cradle

Cradle to Cradle® (vugge til vugge) princippet blev formuleret af Prof. Dr. Michael Braungart og William McDonough og yderligere udviklet af EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) Hamburg. Werner & Mertz lader udvalgte produkter certificere efter denne helhedsprocedure. Cradle to Cradle® Designet rummer en detaljeret vurderingsnøgle, hvori indgår de anvendte materialer, deres genbrugelighed, anvendelsen af energi og vand samt de sociale virkninger af produktcyklus og fremstillingsmetoder.

Werner & Mertz har klaret sig godt igennem denne krævende certificeringsprocedure. Sidst i 2013 fejrede tana-Chemie GmbH, et helejet datterselskab af Werner & Mertz-Gruppen, en verdenspremiere. For første gang i den tid, Cradle to Cradle® certificeringen har eksisteret, har et helt erhvervsmæssigt rengørings- og plejesortiment, nemlig green care PROFESSIONAL serien af otte øko-effektive rengørings- og plejeprodukter, opnået den høje anerkendelse "Cradle to Cradle CertifiedCM Gold".