DIN ISO 14001

Werner & Mertz har haft sine produktionsfaciliteter ISO 14001-certificeret i årevis. ISO 14001 er et internationalt gyldigt miljøstyringssystem baseret på privatret. Med dette certifikat kan vi også i lande udenfor Europa (for eksempel Japan) vise vor brug af et dér anerkendt miljøstyringssystem.

ISO 14001 bygger på en løbende forbedringsproces til opnåelse af fastlagte miljømål. Denne proces, som Werner & Mertz definerer som at "forbedre det gode og målrettet videreudvikle det", sker i de fire trin "Planlægge-Udføre-Kontrollere-Optimere".