ISO 50001 Energistyringssystem

Werner & Mertz har længe haft et energistyringssystem. Det er ganske åbenlyst virkningsfuldt: I Mainz har vi ved hjælp af dette system og konsekvente besparelsesforanstaltninger kunnet mindske vort el- og brændselsforbrug mærkbart. Fra 2004 til 2011 er elforbruget faldet fra 0,253 kWh til 0,147 kWh pr. kg påfyldt produkt svarende til en besparelse på næsten 42 procent.

Til videreførelse af disse resultater har vi i 2013 opnået ISO 50001 certificering af vore energistyringssystemer i Mainz og Hallein (Østrig). ISO 50001, en internationalt gyldig standard for systematisk energistyring, omfatter ud over overvågning og styring af driftsenergidata også iværksættelse af andre tekniske foranstaltninger.

Det væsentligste mål for ISO 50001 er løbende at forbedre virksomhedens energipræstationsindikatorer, dens energieffektivitet og energibesparelser. Konsekvent energistyring hjælper os til endnu bedre at finde og udnytte muligheder for energieffektivisering.