LEED

Siden 2010 har Werner & Mertz' administrationsbygning været et fremtrædende landemærke på Rheinallee i Mainz. Hovedkvarteret krones af markante vindmøller på taget og opfylder de højeste internationale standarder for bæredygtigt og miljøvenligt byggeri. Som anerkendelse af dette tildeltes Werner & Mertz i 2012 „LEED Platinum“, den mest krævende bæredygtighedscertificering for bygninger. Administrationsbygningen er det eneste industrihovedkvarter i Tyskland i den højeste LEED anerkendelsesklasse. LEED er et klassificeringssystem for økologiske bygninger af topkvalitet.

Bygningens enestående energikoncept er særlig imponerende. Ved hjælp af vindenergi, solceller og anvendelsen af geotermisk grundvand genererer den nye bygning 20 procent mere energi, end den behøver til sin løbende drift. Yderligere forsyner solcellerne på bygningens tag to Smart el-firmabiler med strøm.

Virksomhedens egen vandboring forsyner varme-/klimasystemet. Herfra strømmer vandet ind i det nye demineraliseringsanlæg på vort fabriksterræn og derefter ind i produktionen til ressourceøkonomisk genanvendelse.The company's own water well supplies the heating/cooling system. From there the water flows into the new deionization plant on our production site and then into production for a resource-friendly second use.

LEED-certificeringsssystemet blev udviklet i USA af non-profit organisationen U.S. Green Building Council (USGBC). De fem miljøkategorier i en bygnings vurderingssystem er bæredygtigt sted, vandeffektivitet, energi og atmosfære, materialer og ressourcer samt indendørs miljøkvalitet; innovation i design kommer med som en sjette kategori. Vurderingen bygger på en fast karakterskala, hvor platin er det højeste af fire kvalitetsniveauer.