Det nordiske Svanemærke

Det nordiske Svanemærke blev etableret i 1989 af Det nordiske Ministerråd som et miljømærkningsprogram, der kunne bidrage til bæredygtigt forbrug. Svanemærket ser på hele livscyklus. Vigtige miljøaspekter, som der tages hensyn til ved udviklingen af de nordiske kriterier, er:

  • Energiforbrug
  • Klimaspørgsmål
  • Vandforbrug
  • Kilden for råmaterialer
  • Anvendelsen af kemikalier
  • Farlige udslip
  • Emballage
  • Affald