Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

En revolution indenfor professionel rengøring

×

green care PROFESSIONAL kan som verdens første levere en dækkende produktserie til rengøring og pleje med Cradle to Cradle CertifiedCM GOLD certifikatet.

Mainz, 27. januar 2014 – for første gang i hele verden er den 17. december 2013 et omfattende professionel rengørings- og plejesortiment blevet tildelt den ambitiøse udmærkelse Cradle to Cradle CertifiedCM GOLD.

“Vort varemærke green care PROFESSIONAL har endnu engang vist sig at være førende indenfor bæredygtighed,” udtalte i dag Frank Vancraeyveld, administrerende direktør og leder af Werner & Mertz Professional-afsnittet. “Vi er meget stolte over at have opnået dette fremragende resultat fra den krævende Cradle to Cradle CertifiedCM procedure. Anerkendelsen er en uafhængig institutions validering af vore egne høje krav og kvalitetsstandarder."

Det dækkende sortiment af 8 økoeffektive rengørings- og plejeprodukter afspejler særlig innovativt udviklede produkter, som allerede har opnået det europæiske miljømærke „Ecolabel“, og som er beregnet til alle former for anvendelse på institutioner og produktionsfaciliteter såsom fødevareservice, sundhedspleje, hoteldrift og ejendomsvedligeholdelse. Samtlige produkter kan fås i 1 liters flasker og 5 l dunke, de gør det muligt at anlægge en samlet bæredygtig tilgang:

 • Til vådrum: SANET perfect, SANET zitrotan, SANET alkastar
 • Overflader: TANET SR 15, TANET karacho, TANET orange
 • Gulve: TAWIP vioclean
 • Glasflader: GLASS cleaner

Cradle to Cradle®* princippet blev skabt af Prof. Dr. Michael Braungart og William McDonough og videreudviklet af Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA), en international forsknings- og miljøkonsulentinstitution hjemmehørende i Hamborg.

De udvalgte green care PROFESSIONAL produkter blev grundigt analyseret til certificeringen. Cradle to Cradle® Designet omfatter en detaljeret vurderingsnøgle til bedømmelse af produkter. Denne vurdering viser, at:

 • De anvendte materialer (rengøringskemikalier og emballage) er sikre og ufarlige for mennesker og miljø.
 • Produktet er sammensat således, at alle ingredienser sikkert kan genbruges som næringsstoffer i biologiske og tekniske kredsløb. “Affald er lig med mad”.
 • Produktionsfaciliteterne anvender 100% ikke-forurenende vedvarende energi, som erstatter energi fremstillet ud fra fossilt brændstof. 100% CO2-neutralt.
 • Vandkvalitet og -forsyning beskyttes og forbedres.
 • Virksomheden forpligter sig til vidtrækkende social og miljømæssig retfærdighed såvel som til biologisk mangfoldighed.

Cradle to Cradle® er økoeffektivt, eftersom det eliminerer affald som begreb gennem det rette produktdesign – dette i modsætning til øko-virkningsfuldhed, som kun mindsker, minimerer eller undgår spild.

Cradle to Cradle® kombineret med de andre økoetiketter går videre end ydeevnen til rengøring og færdiggør alle nøgleelementer til det helhedsmæssigt bæredygtige produktdesign.

“Nu til dags er det teknisk muligt at udvikle økoeffektive produkter, som leverer høj ydeevne og tilfredsstiller de højeste miljømæssige standarder langs hele værdikæden,” udtaler Frank Vancraeyveld. “Flere titals års erfaring som pioner indenfor bæredygtighed har bragt Werner & Mertz Gruppen hertil. At blive anerkendt som den første virksomhed i verden til at modtage Cradle to Cradle CertifiedCM Gold for et dækkende sortiment til erhvervsmæssig rengøring og pleje er det mest overbevisende bevis på vor succes.”

Produkter udviklet og anvendt i kredsløb

Cradle to Cradle®-tilgangen (vugge til vugge) står i modsætning til det velkendte lineære produktionsprincip Vugge til Grav. I det sidstnævnte system flyder materialer ofte fra deres kilde til bortskaffelsen uden bevidst hensyntagen til langtidsbeskyttelse af naturressourcer.

Cradle to Cradle® er i stedet baseret på tilpasning af produkter til biologiske eller tekniske kredsløb. Udfordringen ligger i på forhånd at indrette produkterne således, at de passer ind i et lukket materialekredsløb, hvilket vil sige, at produktets materialer skal være egnet enten til sikkert og i fuldt omfang at vende tilbage til biosfæren eller til genindvinding og genanvendelse i god kvalitet. Fremtidige produkter bør være indrettet således, at kvaliteten af genbrugsfraktionerne forbedres, og genanvendelsen sker på samme eller højere niveau. Ingredienser, herunder pigmenter og tilsætningsstoffer, bør vælges, så giftvirkning under anvendelsen eller i andre faser såsom fremstilling, genindsamling og genanvendelse udelukkes. I overensstemmelse med Cradle to Cradle®-princippet vil for eksempel råolie, som én gang er blevet anvendt til fremstilling af plastik, forblive i kredsløbet og ikke gå uigenkaldeligt tabt ved at blive brændt. Energien til genbrug såvel som til de andre fremstillingsprocesser bør hvis muligt fås fra vedvarende kilder på miljø- og klimavenlig vis. Et godt eksempel på dette er fremstilling af en ny PET-flaske på grundlag af en gammel PET-flaske.

Helhedsmæssigt bæredygtig er Werner & Mertz' credo,” bekræfter også Reinhard Schneider, administrerende direktør og ejer af Werner & Mertz-Gruppen. Han er overbevist om, at troværdige økoeffektive produkter som green care PROFESSIONAL-serien kun kan komme fra en virksomhed, som konsekvent omsætter bæredygtighed til egne handlinger.“ Derfor vil den økologiske og bæredygtige udvikling af denne serie ikke slutte med elimineringen af kritiske ingredienser. Werner & Mertz forvisser sig om, at produktets livscyklus integreres i naturens materialekredsløb.”

*Cradle to Cradle® er et registreret varemærke tilhørende McDonough Braungart Design Chemistry LLC. Cradle to Cradle CertifiedCM er et certificeringsmærke udelukkende tilladt anvendt af Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII).

Overrækkelse af Cradle to Cradle GOLD CM-Certifikatet

Diana Den Held, seniorforsker ved Prof. Dr. Michael Braungart's lærestol, og Albin Kälin, administrerende direktør for EPEA Switzerland, overrakte Cradle to Cradle GOLDCM-Certifikatet til Werner & Mertz Professional for virksomhedens på verdensbasis første dækkende rengørings- og plejesortiment til rengøringsbranchen.