Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

Surfaktanter fra indenlandske oliedannende planter

I vore produkter anvender vi i voksende omfang surfaktanter udvundet af planter af europæisk oprindelse (rapsolie, linolie, olivenolie), hvormed vi erstatter eller supplerer vaskeaktive stoffer baseret på palmeolie og kokosolie. På denne måde støtter vi sædskifte og fremmer biologisk mangfoldighed.

Få mere at vide om...

Vegetabilske råstoffer dyrket i Europa

Ud over surfaktanterne indeholder vore produkter mange andre ingredienser udvundet fra planter. Hertil foretrækker vi vegetabilske stoffer fra lokal produktion indkøbt hos europæiske partnere. Dette giver adskillige fordele, herunder bevarelse af tropisk regnskov, bevarelse og fremme af den biologiske mangfoldighed, undgåelse af monokulturer, korte transportveje og meget mere.

Få mere at vide om...