Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

En levende familietradition af bæredygtige værdier

×

Vi påtager os socialt ansvar på mange forskellige måder. Vore brugervenlige og miljømæssigt sunde produkter er resultater af en ansvarlig fremstillingsproces, som omhyggeligt afbalancerer fordele og risici.

Vi tager os af vore medarbejdere ved løbende at fremme sundhed på arbejdspladsen, vi sørger for en rimelig aflønning, stiller gode arbejdsforhold til rådighed og støtter erhvervsmæssig videreuddannelse. Vore medarbejdere har i gennemsnit været hos os i 16 år, nogle familier har allerede været tilknyttet virksomheden i tredie eller fjerde generation. Dette viser den generelle positive holdning og det gode samarbejde indenfor vores virksomhed.

Hos Werner & Mertz tager vi vor forpligtelse overfor miljøet alvorligt. Vi deltager i ambitiøse miljøbeskyttelsesprojekter og i beskyttelsen af lokalsamfundet.

Få mere at vide om...

CSR hos Werner & Mertz Professional

Willem Lageweg, direktør for MVO Nederland, fortæller om Corporate Social Responsibility (virksomhedens sociale ansvar) hos Werner & Mertz og om, hvordan det knytter sig til alle dele af virksomheden.