Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001
I fokus siden 2010: Færdigvare-logistik indenfor og udenfor virksomhedens vægge

Vekslende emner i bæredygtighedsfokus

Igennem de seneste år er bæredygtighedsaktiviteterne hos Werner & Mertz blevet koncentreret på flere nøgleområder. Til at give et bedre overblik indeholder Bæredygtighedsrapporterne siden 2010 et afsnit om Bæredygtighedsfokus, som giver en opdateret oversigt over vore nøgleemner. Dette nye afsnit afspejler vort syn på bæredygtighed. Det vil sige, at vi er opmærksomme på mange forskellige felter, arbejder på langt sigt og følger konsekvent op, selv når fokus skulle ændre sig.

Læs mere...

Bæredygtighedsfokus 2012 / 2013

I 2012 / 2013 fokuserede vi på Frosch-initiativet. Med dette virksomhedsdækkende initiativ bereder Werner & Mertz vejen for banebrydende og bæredygtige løsninger. Læs den seneste Bæredygtighedsrapport med et sammendrag om bæredygtighedsaktiviteterne hos Werner & Mertz.

Læs mere...

Bæredygtighedsfokus 2010

Varetransport er en belastning for miljøet. Siden 2010 har Werner & Mertz arbejdet flittigt på at mindske miljøpåvirkningen fra de færdige produkters logistik så meget som muligt og på at bedre miljøbeskyttelsen.

Læs mere...