Terms of use

Vi er glade for, at De har vist interesse for vor hjemmeside og vores virksomhed. Selv om vi følger indholdet omhyggeligt, kan vi ikke tage noget ansvar for indholdet af links til eksterne kilder.

Det er vigtigt for os, at Deres personlige oplysninger beskyttes så godt, som det er muligt, når de indsamles, behandles og anvendes i forbindelse med Deres besøg på vor hjemmeside. Deres data behandles i overensstemmelse med alle lovkrav med hensyn til databeskyttelse. I det følgende giver vi nogle oplysninger om de data, som registreres under Deres besøg, og hvordan disse derefter anvendes:

1. Indsamling og behandling af data

Denne hjemmeside anvender Google Analytics til analyse af besøgsdata, en tjeneste leveret af Google Inc. (“Google”) http://www.google.de/intl/de_de/impressum.html . Google Analytics anvender Cookies, og de oplysninger, som Deres brug af hjemmesiden, som disse Cookies skaber (herunder Deres IP-adresse) overføres til en Google-server i USA og lagres der.

Følgende oplysninger gemmes:

  • Navnet på den fil, som blev tilgået
  • Dato og tidspunkt for tilgangen
  • omfanget af overførte data
  • bekræftelse af vellykket datamodtagelse
  • web-browser og henvisende domæne
  • IP-adresser for den processor, som fremsatte anmodningen

Google anvender disse oplysninger til at evaluere Deres brug af hjemmesiden for at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter til os og til at levere os andre tjenester angående Deres brug af internettet. Google kan også give disse oplysninger til trediepart, dersom dette kræves af loven, eller hvis disse tredieparter bearbejder disse oplysninger på vegne af Google. Google vil ikke linke Deres IP-adresse til andre Google-data.

Derfor kan der ikke dannes personlige brugerprofiler.

Yderligere personlige oplysninger vil kun blive indsamlet, hvis De frivilligt afgiver disse oplysninger, for eksempel ved at efterlade en kommentar. Alle tilbudte tjenester kan også anvendes – hvis det er teknisk muligt og gennemførligt – på grundlag af anonymiserede data eller et pseudonym.

De kan forhindre installation af Cookies ved at indstille Deres browser hertil. Vi skal dog understrege, at hvis De gør dette, er det ikke sikkert, at De kan anvende alle denne hjemmesides funktioner. Hvis De ikke ønsker, at Google Analytics skal få oplysninger om Deres besøg på hjemmesiden, kan De også på Deres browser installere en “Deactivation Add-On”. De kan hente denne add-on her ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ). Bemærk dog venligst, at denne for tiden kun er tilgængelig til Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari og Opera.

Vi ønsker også at understrege, at vor hjemmesides Google Analytics er blevet udvidet med koden gat._anonymizeIp() for at sikre, at IP-adresser kun kan indsamles anonymt. Således kan selv ikke vi modtage nogen oplysninger, som ville gøre det muligt at identificere Dem. Med denne IP-anonymisering af vor hjemmeside vil Google afkorte Deres IP-adresse med den sidste oktet indenfor EU's medlemsstater og i visse andre EEA-stater, før den lagres.

I øvrigt henviser vi til Google’s generelle databeskyttelsesregler.

2. Anvendelse og videregivelse af personlige oplysninger

Hvis De har sendt Deres personlige oplysninger til os, vil vi kun anvende disse oplysninger til besvarelse af Deres forespørgsler og til vor teksniske administration. Alle lagrede personlige oplysninger vil blive slettet, så snart De tilbagetrækker Deres godkendelse af, at vi lagrer Deres oplysninger, eller når kendskab til dem ikke længere er nødvendig til opfyldelse af det formål, til hvilket oplysningerne blev gemt, eller hvis fortsat lagring ikke er mulig på grund af lovmæssige krav.

Deres personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til nogen trediepart.

3. Ret til information

Hvis De skriftligt anmoder herom, vil vi give Dem information om, hvilke personlige oplysninger om Dem vi har lagret.

Sikkerhedsnotits:

Når vi lagrer personlige oplysninger om Dem, træffer vi alle mulige tekniske og organismæssige forholdsregler til at sikre, at trediepart ikke kan få adgang til dem. Ved kommunikation via e-post er vi ikke i stand til at garantere fuldstændig datasikkerhed, derfor anbefaler vi at anvende almindelig brevpost til videregivelse af fortrolige oplysninger.