A.I.S.E.-peruskirja

Vuonna 2005 Werner & Mertzistä tuli ensimmäinen oman kokoluokkansa yritys, joka sai Euroopan pesu- ja puhdistusaineteollisuuden järjestön A.I.S.E:n Charter for Sustainable Cleaning -ohjelman sertifioinnin. Merkin avulla kuluttajat voivat yhdellä silmäyksellä todeta, että tuote on kehitetty ja valmistettu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Lisäksi ohjelma kiinnittää erityistä huomiota kuluttajaystävälliseen, turvalliseen käyttöön.

Kestävän kehityksen periaatteita noudattava yritys pyrkii löytämään tasapainon ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten näkökulmien välille liittyen muun muassa kuluttajien turvallisuuteen, ympäristönsuojeluun ja innovaatioihin. A.I.S.E.:n Charter for Sustainable Cleaning -jäsenyrityksissä näitä seikkoja arvioidaan riippumattomissa tarkastuksissa, joissa kestävän kehityksen periaatteita tarkastellaan tuotteen koko elinkaaren aikana.