die umweltberatung

die umweltberatung on itävaltalainen järjestö, jonka asiantuntijat tukevat ja neuvovat yrityksiä ja yhteisöjä ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöönotossa. Ratkaisuihin kuuluvat muun muassa jätteen määrän vähentäminen, suurempi energiatehokkuus sekä ekologinen, tehokas puhdistus. Yksi die umweltberatungin tarjoamista palveluista on ÖKO-REIN-POSITIVLISTE. Tämän kotitaloustuotteiden taloudellisuutta ja kestävää kehitystä arvioivan listan kriteereinä käytetään tuotteiden vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen. Listan laadinnasta vastaavat Itävallan Ökologie-Institut, IFZ Graz sekä voittoa tavoittelematon kuluttajajärjestö "Verein für Konsumenteninformation" (VKI).