EMAS

Molemmat Werner & Mertzin tuotantolaitokset kantavat vapaaehtoista EMAS-sertifikaattia: Mainziin sertifikaatti myönnettiin vuonna 2003 ja Itävallan Halleiniin vuonna 2005. Riippumaton EMAS-asiantuntija tarkistaa säännöllisesti tuotanto- ja valmistustilat. EMAS:ää eli Euroopan unionin ​ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää pidetään yleisesti maailman vaativimpana ympäristövaikutuksia mittaavana järjestelmänä.

EMAS-yritykset antavat kansantaloudelle voimakkaan, kestävään kehitykseen ja lainmukaisuuteen perustuvan sysäyksen. Niiden mahdollisuuksia EMAS-merkinnän täysimittaiseen hyödyntämiseen rajoittaa kuitenkin Euroopan parlamentin päätös, joka kieltää EMAS-logon merkitsemisen tuotteisiin ja pakkauksiin.