ISO 50001 -energianhallintajärjestelmä

Werner & Mertzillä on jo pitkään ollut käytössä energianhallintajärjestelmä, jonka tulokset ovat kiistattomia. Sen ja kustannusten leikkaamiseen tähtäävien toimien seurauksena sähkön ja polttoaineen kulutus on vähentynyt merkittävästi. Vuosina 2004–2011 sähkönkulutus laski 0,253 kWh:sta 0,147 kWh:hon tuotettua kiloa kohden, eli lähes 42 % entiseen tasoon nähden.

Menestystarina sai jatkoa, kun tuotantolaitoksillemme Mainzissa ja Itävallan Halleinissa myönnettiin energianhallinnan ISO 50001 -sertifikaatti. ISO 50001 on maailmanlaajuinen standardi, joka tarjoaa yritykselle järjestelmällisen tavan energiankulutuksen seuraamiseen ja vähentämiseen.

ISO 50001:n ensisijaisena tavoitteena on yrityksen energiankäytön ja energiatehokkuuden jatkuva parantaminen ja siitä aiheutuvien säästöjen lisääminen. Tarkasti valvotun järjestelmän avulla meidän on helpompi tunnistaa energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ja käyttää niitä tehokkaammin hyödyksi.