Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

Ammattimaisen puhtaanapidon vallankumous

×

green care PROFESSIONAL on maailman ensimmäinen puhdistus- ja hoitoainesarja, jolle on myönnetty Cradle to CradleCM GOLD -sertifikaatti.

Mainz, 27.1.2014 – maailmanlaajuinen, 17.12.2013, ensimmäistä kertaa kokonaiselle puhdistus- ja hoitoainesarjalle on myönnetty arvostettu Cradle to Cradle CertifiedCM GOLD -sertifikaatti.

"green care PROFESSIONAL -brändimme on jälleen kerran osoittanut olevansa todellinen kestävän kehityksen keihäänkärki", Frank Vancraeyveld, Werner & Mertz Professional -yksikön toimitusjohtaja, sanoi tänään. "Vaativan Cradle to Cradle CertifiedCM -ohjelman puitteissa saatu tulos saa meidät hyvin ylpeiksi. Sertifikaatti on riippumattoman laitoksen antama vahvistus pyrkimystemme ja laatuvaatimuksiemme oikeellisuudesta."

Tämä 8 ekotehokkaan, ammattikäyttöön tarkoitetun pesu- ja hoitoaineen sarja edustaa innovatiivista tuotekehittelyä parhaimmillaan. Sarjalle on jo myönnetty EU-ympäristömerkki, ja se sopii muun muassa hotelli- ja ravintola-alan, terveydenhuollon ja rakennussektorin tarpeisiin. Tuotteet ovat saatavilla joko 1 L:n tai 5 L:n pakkauksissa ja takaavat moitteettoman lopputuloksen muun muassa seuraavissa käyttökohteissa:

 • Märkätilat: SANET perfect, SANET zitrotan, SANET alkastar
 • Pinnat: TANET SR 15, TANET karacho, TANET orange
 • Lattiat: TAWIP vioclean
 • Lasipinnat: GLASS cleaner

Cradle to Cradle®* on tohtori Michael Braungartin ja William McDonoughin kehittämä konsepti, jota Hampurissa toimiva kansainvälinen tutkimus- ja ympäristökonsultointiyritys EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) nykyään hoitaa.

Sertifiointia varten valitut green care PROFESSIONAL -tuotteet analysoitiin tarkasti. Cradle to Cradle® -malli perustuu tuotteiden yksityiskohtaiseen arviointiin, jolla varmistetaan, että:

 • Käytetyt materiaalit (puhdistusaineet ja pakkaus) ovat ihmisille ja ympäristölle turvallisia.
 • Tuote on suunniteltu niin, että kaikki ainesosat voidaan käyttää uudelleen joko teollisuudessa tai vapauttaa ravinteina takaisin luonnon kiertokulkuun. "Jäte = ruoka".
 • Valmistuslaitoksissa käytetään 100-prosenttisesti saastuttamatonta, uusiutuvaa energiaa fossiilisten polttoaineiden sijaan. Päästökompensaatio 100 %.
 • Vedenlaatu ja -saanti on suojattu ja turvattu.
 • Yhtiö on sitoutunut edistämään sosiaalista ja ekologista oikeudenmukaisuutta sekä luonnon monimuotoisuutta.

Cradle to Cradle® on äärimmäisen ekotehokas, sillä se käytännössä poistaa jätteen tuotantoketjusta sen vähentämisen tai välttämisen sijaan.

Muihin ekomerkkeihin yhdistettynä Cradle to Cradle® ei vain arvioi tuotteen suorituskykyä vaan kaikkia kestävän tuotesuunnittelun keskeisiä elementtejä.

"Nykyään on teknisesti mahdollista kehittää ekotehokkaita, parhaan lopputuloksen takaavia pesuaineita, jotka täyttävät tiukimmatkin ympäristövaatimukset läpi koko arvoketjun", Frank Vancraeyveld sanoo. "Vuosikymmenten kokemus kestävän kehityksen edelläkävijänä on tuonut Werner & Mertz -konsernin tähän pisteeseen. Se, että olemme ensimmäinen yritys maailmassa, jonka ammattikäyttöön tarkoitettu pesu- ja hoitoainesarja katsotaan Cradle to Cradle CertifiedCM GOLD -sertifikaatin arvoiseksi, on paras mahdollinen todiste menestyksestämme."

Kierrätystä ja uudelleenkäyttöä

Cradle to Cradle® (kehdosta kehtoon) -periaate haastaa perinteisen, lineaarisen Cradle to Grave (kehdosta hautaan) -tuotantomallin. Jälkimmäisessä materiaalivirta kulkee tuotteen raaka-aineista sen hävittämiseen ilman pitkäjänteistä, luonnonvarojen suojeluun liittyvää näkemystä.

Cradle to Cradle® sen sijaan näkee tuotteet osana teknistä tai biologista sykliä. Tässä niin sanotussa suljetussa kierrossa käytetyt materiaalit palautetaan joko luontoon tai kierrätetään uudelleenkäyttöä varten. Tuotteiden suunnitteluvaiheessa kierrätykseen päätyvien ainesten laatu pyritään turvaamaan niin, että niiden uudelleenkäyttö tapahtuu samalla tai korkeammalla tasolla. Pigmenttien, lisäaineiden ja muiden ainesosien valinnassa kiinnitetään huomiota niiden vaarattomuuteen valmistuksen, käytön, kierrätyksen ja uudelleenkäytön aikana. Cradle to Cradle® -periaatteen mukaan toimittaessa esimerkiksi muovin valmistamiseen tarvittu raakaöljy kierrätetään uudelleen polttamisen sijaan. Kierrättämiseen, samoin kuin muihin tuotantoprosessin vaiheisiin kuluva energia otetaan mahdollisuuksien mukaan uusiutuvista lähteistä mahdollisimman ympäristö- ja ilmastoystävällisellä tavalla. Hyvä esimerkki tästä on uuden PET-pullon valmistus vanhasta PET-pullosta.

"Kokonaisvaltaista kestävyyttä on Werner & Mertzin motto", Reinhard Schneider, Werner & Mertz -konsernin toimitusjohtaja ja omistaja, vahvistaa. Hänen mielestään green care PROFESSIONAL -sarjan kaltaiset, uskottavasti ekotehokkaat tuotteet voivat olla peräisin vain yrityksestä, joka johdonmukaisesti noudattaa kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassaan. "Meille ekologisuus ja kestävä kehitys eivät tarkoita pelkkää kriittisten ainesosien eliminointia vaan sitä, että tuotteen elinkaari ja luonnon kiertokulku kulkevat käsi kädessä."

*Cradle to Cradle® on McDonough Braungart Design Chemistry LLC:n rekisteröity tavaramerkki. Cradle to Cradle on Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) -järjestön yksinoikeudella myöntämä sertifikaatti.

Cradle to Cradle GOLD CM -sertifikaatin luovutus

Akatemiatutkija Diana Den Held ja EPEA Switzerlandin toimitusjohtaja Albin Kälin luovuttivat Cradle to Cradle GOLDCM -sertifikaatin Werner & Mertz Professionalille. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kyseinen sertifikaatti myönnetään ammattikäyttöön tarkoitetulle puhdistus- ja hoitoainesarjalle.