Sertifikaatit
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001
Reinhard Schneider, Werner & Mertz -konsernin toimitusjohtaja ja omistaja

Kestävän kehityksen arvot suvun perintönä

"Uskottava ekotuote voi tulla vain yritykseltä, joka määrätietoisesti tavoittelee kestävää kehitystä kaikissa toimissaan. Yritykseltä, joka sitoutuu päivittäin ekologisen tietoisuuden, taloudellisen ennakoinnin ja sosiaalisen vastuun periaatteisiin. Nykyään on teknisesti mahdollista kehittää erittäin tehokkaita tuotteita – meidän tapauksessamme vahvoja pesuaineita – jotka täyttävät tiukimmatkin ympäristövaatimukset läpi koko arvoketjun. Meillä onnistumiset perustuvat yli 25 vuoden kokemukseen kestävän kehityksen edelläkävijänä Euroopassa. Kestävä kehitys näkyy kaikissa päätöksissämme ja rakentaa luottamusta, sillä me uskomme, että yhä suurempi osa kuluttajista haluaa tietää, minkälaisissa taloudellisissa, sosiaalisissa ja ekologisissa oloissa heidän tuotteensa valmistetaan."

Me edistämme kestävän kehityksen filosofiaa, kerromme yrityksestämme ja sen toimintatavoista, rakennamme yhteistyöprojekteja ja luomme kontakteja pitämällä viestintäkanavat auki kaikilla tasoilla. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua muiden yritysten, ympäristötahojen ja järjestöjen kanssa.