Džiaugiamės, kad susidomėjote mūsų internetiniu puslapiu ir mūsų įmone. Nors mes atidžiai stebime talpinamą turinį, negalime prisiimti atsakomybės už nurodytų išorinių šaltinių turinį.

Mums labai svarbu, kad surinkta, apdorojama ir naudojama asmeninė jūsų informacija būtų kiek įmanoma geriau apsaugota. Jūsų duomenys tvarkomi laikantis visų duomenų konfidencialumo įstatymų. Toliau pateikiame informacijos apie duomenis, kuriuos surenkame jums lankantis mūsų internetiniame puslapyje bei kaip juos paskui panaudojame.

1. Duomenų surinkimas ir apdorojimas

Šiame puslapyje lankytojų duomenys analizuojami naudojant „Google Inc.“ („Google“) sukurtą priemonę „Google Analytics“ ( http://www.google.de/intl/de_de/impressum.html ). „Google Analytics“ priemonėje yra naudojami slapukai, o slapukų sukurta informacija (įskaitant jūsų IP adresą) yra perkeliama ir saugoma JAV esančiame „Google“ serveryje.

Įrašomi šie duomenys:

  • atidaryto failo pavadinimas;
  • atidarymo duomenys ir laikas;
  • persiųstų duomenų kiekis;
  • sėkmingo duomenų nuskaitymo patvirtinimas;
  • interneto naršyklė ir atskaitos sritis;
  • užklausą teikiančio procesoriaus IP adresas.

„Google“ šią informaciją naudoja, kad įvertintų jūsų pasirinkimus svetainėje, sugeneruotų ataskaitas apie veiksmus svetainėje ir suteiktų kitams paslaugas, susijusias su puslapio naudojimu. „Google“ šią informaciją gali perduoti trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymai arba jei šios šalys duomenis apdoroja „Google“ vardu. „Google“ jūsų IP adreso su kitais „Google“ duomenimis nesusieja.

Dėl to sukurti asmeninių naudotojų profilių negalima.

Kiti asmeniniai duomenys renkami tik tuo atveju, jei juos pateikiate savo noru, pavyzdžiui, rašydami komentarą. Visos siūlomos paslaugos (jei techniškai įmanoma ir praktiška) gali būti teikiamos duomenų anonimiškumo ar slapyvardžio pagrindu.

Slapukų galite nediegti, naršyklėje pasirinkę atitinkamus nustatymus. Vis dėlto turime priminti, kad atlikus tokius pakeitimus gali nepavykti naudotis visomis svetainės funkcijomis. Jei nenorite, kad informacija apie jūsų apsilankymus svetainėje nebūtų saugoma „Google Analytics“ programoje, naršyklėje galite pasirinkti „Išjungti plėtinį“. Šį plėtinį galite atsisiųsti iš čia ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ). Norime priminti, kad kol kas tokia galimybė yra tik naudojant „Microsoft Internet Explorer“, „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Apple Safari“ ir „Opera“ naršykles.

Taip pat norime priminti, kad mūsų puslapyje „Google Analytics“ yra išplėsta gat._anonymizeIp() kodu. Taip užtikrinama, kad IP adresas būtų saugomas anonimiškai. Dėl to, mes negalima gauti jokių jus identifikuoti leidžiančių duomenų. Su šia IP anonimizavimo funkcija, Europos Sąjungos šalyse ir kai kuriose Europos ekonominei erdvei priklausančiose šalyse prieš išsaugant „Google“ jūsų IP adresą atmes paskutiniu oktetu.

Remiamasi bendraisiais „Google“ duomenų apsaugos reikalavimais.

2. Asmeninių duomenų naudojimas ir atskleidimas

Jei mums perdavėte asmeninius savo duomenis, juos galime naudoti tik atsakydami į jūsų užklausas bei atliekant techninį administravimą. Jei duomenų tuo tikslu, kuriuo jie buvo surinkti, nebereikia arba jų saugoti dėl teisinių priežasčių nebegalima, jums anuliavus sutikimą saugoti asmeninius jūsų duomenis, jie bus ištrinti.

Asmeniniai jūsų duomenys jokiai trečiajai šaliai atskleisti nebus.

3. Teisė į informaciją

Gavę raštišką jūsų užklausą, privalome suteikti informaciją apie saugomus asmeninius jūsų duomenis.

Įspėjimas

Jūsų asmeninius duomenis saugome naudodami visas įmanomas techninės ir organizacines priemones, užtikrinančias jų neprieinamumą jokiai kitai šaliai. El. laiškuose pateiktos informacijos saugumo visiškai užtikrinti negalima, todėl rekomenduojame konfidencialią informaciją siųsti įprastu paštu.