Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

Mūsu novatoriskā koncepcija: pārstrādes iniciatīva

×

Mūsdienās tiek savākti un otrreizējai pārstrādei nodoti miljoniem tonnu plastmasas atkritumu (Vācijā tie tiek savākti dzeltenos maisos), taču, neraugoties uz to, vairums šo atkritumu tiek sadedzināti. PET otrreizējo izejvielu atkārtota izmantošana ietaupa tūkstošiem litru naftas, un jaunu plastmasas produktu ražošanai no šādām izejvielām tiek patērēts daudz mazāks enerģijas apjoms.

Werner & Mertz ir izstrādājis novatorisku koncepciju. Uzņēmuma pārstrādes iniciatīvas mērķis, izmantojot jauno šķirošanas tehnoloģiju (liela ātruma lāzera spektroskopiju), ir reģenerēt augstas kvalitātes otrreizējās izejvielas no dzeltenā maisa satura. Izmantojot šo jauno šķirošanas tehnoloģiju, mēs esam izgatavojuši PET pudeles, kuru sastāvā ir 80% otrreizēji pārstrādātu PET atkritumu.

Uzziniet vairāk par...

zaļā iepakojuma risinājumi

Werner & Mertz ir pirmais tīrīšanas produktu ražotājs, kas otrreizēji pārstrādā plastmasas atkritumus.

Reinhards Šneiders (Reinhard Schneider), Werner & Mertz Group vadītājs un īpašnieks, par plastmasas atkritumu otrreizēju pārstrādi ļoti kvalitatīvās pudelēs, ko iespējams droši izmantot pat pārtikas uzglabāšanai.