Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001
Reinhard Schneider, CEO of the family-owned and operated Werner & Mertz

Dzīvas ģimeniskas ilgtspējīgu vērtību tradīcijas

„Uzticamu ekoproduktu var radīt vienīgi uzņēmums, kas neatlaidīgi tiecas pēc ilgtspējības ik vienā savā darbībā. Uzņēmums, kas ik dienu no jauna apņemas veidot ekoloģisko apziņu, veikt ekonomisko prognozēšanu un uzņemties sociālo atbildību. Mūsdienās noteikti ir tehniski iespējams izstrādāt ļoti efektīvus produktus, mūsu gadījumā tas nozīmē spēcīgus tīrīšanas produktus, kas visā vērtību ķēdes garumā atbilst augstākajiem standartiem vides jomā. Mūsu panākumi ir iespējami vienīgi tāpēc, ka mēs esam ieguvuši vairāk nekā 25 gadu pieredzi kā Eiropas celmlauži ilgtspējības jomā. Mēs iegūstam uzticību, ņemot vērā ilgtspējību ik vienā uzņēmuma pieņemtajā lēmumā. Galu galā mēs ticam, ka ar vien vairāk klientu vēlas zināt, kādos ekonomiskajos, sociālajos un ekoloģiskajos apstākļos tiek ražoti viņu izmantotie produkti.”

Lai veicinātu mūsu ilgtspējības filozofiju, izplatītu mūsu korporatīvo pieeju, izveidotu sadarbības projektus un izveidotu sakarus, mēs visos līmeņos uzturam atvērtus komunikācijas kanālus. Mēs iesaistāmies nepārtrauktos dialogos ar citiem uzņēmumiem, vides aizsardzības aģentūrām un citām biedrībām.