Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

Dzīvas ģimeniskas ilgtspējīgu vērtību tradīcijas

×

Mēs uzņemamies sociālo atbildību daudzos dažādos veidos. Mūsu lietotājam draudzīgie un videi drošie produkti ir tāda atbildīga ražošanas procesa rezultāts, kas uzmanīgi līdzsvaro ieguvumus un riskus.

Mēs rūpējamies par saviem darbiniekiem, garantējot nepārtrauktu darba higiēnas veicināšanu, piedāvājot darba rezultātiem atbilstošas algas, nodrošinot piemērotus darba apstākļus un atbalstot pastāvīgo profesionālo izglītību. Mūsu darbinieku darba stāžs Werner & Mertz ir vidēji 16 gadi, un dažas ģimenes ir bijušas daļa no mūsu uzņēmuma vairāk nekā trīs vai četras paaudzes. Šie fakti un skaitļi ataino visumā pozitīvo attieksmi un labo sadarbību mūsu uzņēmumā.

Mēs uzņēmumā Werner & Mertz uztveram nopietni savas saistības vides jomā. Mēs iesaistāmies vides aizsardzības projektos, kā arī piedalāmies kopienu aizsardzībā.

Uzziniet vairāk par...

KSA uzņēmumā Werner & Mertz Professional

Villems Lāhevehs (Willem Lageweg), MVO Nederland direktors, stāsta par Werner & Mertz korporatīvo sociālo atbildību un to, kā tā ir saistīta ar visiem uzņēmuma elementiem.