Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

Mūsu jaunā ūdens stacija

×

Kopš 2011. gada Werner & Mertz galvenā biroja ēkas un ražotnes ūdens pārvaldību veic jaunā ūdens stacija. Mūsu patstāvīgi veiktā ķīmiski fiziskā saldūdens un notekūdeņu attīrīšana nodrošina, ka ūdens pamet objektu tik pat tīrs, cik tas tika iegūts pirms izmantošanas. Pēc attīrīšanas atlikušās nogulsnes tiek atkārtoti izmantotas kā izejmateriāli ķieģeļu ražošanā.

Uzziniet vairāk par...

×

Mūsu ūdens stacija