Lietošanas noteikumi

Esam iepriecināti, ka izrādāt interesi par mūsu tīmekļa vietni un uzņēmumu. Lai gan mēs rūpīgi uzraugām saturu, mēs neuzņemamies atbildību par ārējo saišu saturu.

Mums ir ļoti svarīgi, lai jūsu personas datiem, kas tiek apkopoti, apstrādāti un izmantoti, jums apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, tiktu nodrošināta visa iespējamā aizsardzība. Jūsu dati tiek izmantoti saskaņā ar visiem attiecīgajiem juridiskajiem noteikumiem attiecībā uz datu konfidencialitāti. Mēs tālāk tekstā minētajiem mērķiem sniedzam noteiktu informāciju par datiem, kas tiek apkopoti, jums apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, un par to, kā šie dati tad tiek izmantoti.

1. Datu apkopošana un apstrāde

Šī tīmekļa vietne apmeklētāju datu analīzei izmanto Google Analytics pakalpojumu, ko nodrošina Google Inc. („Google”) http://www.google.de/intl/de_de/impressum.html. Google Analytics izmanto sīkdatnes, un informācija (tostarp jūsu IP adrese), ko šīs sīkdatnes izveido par jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu, tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un uzglabāta tur.

Ierakstīti tiek šādi dati:

izmantotā faila nosaukums;

apmeklējuma datums un laiks;

pārsūtīto datu apjoms;

veiksmīgas datu izguves apstiprinājums;

tīmekļa pārlūkprogramma un attiecīgais domēns;

procesora, kas veic pieprasījumu, IP adreses

Google izmanto šo informāciju, lai veiktu jūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma novērtējumu ar mērķi pēc mūsu pieprasījuma izveidot ziņojumus par darbībām tīmekļa vietnē un sniegt mums citus pakalpojumus, kas saistīti ar jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu. Google šo informāciju var nodot arī trešajām pusēm, ja to pieprasa likumdošana vai ja šīs trešās puses veic šīs informācijas apstrādi Google vārdā. Google nesaistīs jūsu IP adresi ar citiem Google datiem.

Šī iemesla dēļ nav iespējams izveidot personiskus lietotāja profilus.

Papildu personas dati tiks apkopoti vienīgi gadījumā, ja jūs tos sniegsiet brīvprātīgi, piemēram, ierakstot komentāru. Visus piedāvātos pakalpojumus ir iespējams izmantot arī uz anonīmu datu vai pseidonīma pamata, ja tas ir tehniski un praktiski iespējams.

Jūs varat novērst sīkdatņu izmantošanu, atbilstoši iestatot savu pārlūkprogrammu. Taču šādā gadījumā mēs vēršam jūsu uzmanību uz to, ka šādu iestatījumu dēļ jums var nebūt pieejamas visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas. Ja jūs nevēlaties, lai jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu informāciju iegūst Google Analytics, jūs varat savai pārlūkprogrammai arī uzinstalēt „deaktivizēšanas pievienojumprogrammu”. Šo pievienojumprogrammu jūs varat lejupielādēt šeit ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ). Taču, lūdzu, ievērojiet, ka šī pievienojumprogramma pagaidām ir pieejama vienīgi Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari un Opera.

Tāpat mēs vēlamies vērst uzmanību uz to, ka mūsu tīmekļa vietnē Google Analytics ir piešķirts paplašinājuma kods gat._anonymizeIp(), lai nodrošinātu, ka IP adreses ir iespējams apkopot vienīgi anonīmi. Tādējādi pat mēs nevaram iegūt nekāda veida datus, kas ļautu mums jūs identificēt. Izmantojot mūsu tīmekļa vietnei šo IP anonimizēšanas funkciju, Google pirms jūsu IP adreses saglabāšanas saīsina to par pēdējiem astoņiem skaitļiem Eiropas Savienības dalībvalstu datoriem citā Eiropas Ekonomikas zonas līguma parakstītājvalstī.

Citos gadījumos mēs šeit atsaucamies uz Google vispārējiem datu aizsardzības noteikumiem.

2. Personas datu izmantošana un izpaušana

Ja jūs esat snieguši mums savus personas datus, mēs tos izmantosim vienīgi, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, un mūsu tehniskās pārvaldības vajadzībām. Visi saglabātie personas dati tiks dzēsti, tiklīdz jūs atsauksiet savu mums sniegto piekrišanu saglabāt jūsu personas datus, tiklīdz šie dati vairs nebūs nepieciešami to mērķu izpildei, kādiem tie tika saglabāti, vai tiklīdz turpmāka uzglabāšana vairs nebūs iespējama juridisku iemeslu dēļ.

Jūsu personas dati netiks izpausti nevienai trešajai pusei.

3. Tiesības saņemt informāciju

Mēs sniegsim informāciju par jūsu personas datiem, ko esam saglabājuši, pēc jūsu rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

Drošības brīdinājums:

mēs uzglabājam jūsu personas datus, veicot visus iespējamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiem nevar piekļūt neviena trešā puse. E-pasta komunikācijā mēs nevaram garantēt pilnīgu datu drošību un tāpēc konfidenciālas informācijas pārsūtīšanai iesakām izmantot pasta pakalpojumus.