Dzīvas ģimeniskas ilgtspējīgu vērtību tradīcijas

Mēs domājam par nākotnes paaudzēm, tostarp rūpējamies par produkta izstrādes veidu, tā saturu, ražošanas veidu un vietu, kur tas nonāk pēc izlietošanas. Mēs aktīvi atbalstām nepārtrauktus bioloģisko un tehnisko barības vielu ciklus, kam ir labvēlīga ilgtermiņa ietekme uz vidi un cilvēka veselību.

Kvalitāte

Savā klasē labāko produktu un risinājumu nodrošināšana palīdz radīt priekšnosacījumus klienta panākumiem šodien un nākotnē.

Godprātība un cieņa

Mūsu pamatvērtība ir ievērot ētiskas uzvedības augstākos standartus un rīkoties pilnīgi atklāti, godprātīgi un taisnīgi sadarbībā ar mūsu uzņēmējdarbības partneriem, kolēģiem un kopienām.

Atbildība

Mēs pildām solījumus un saistības, ko esam devuši citiem, pieņemot uzskatu, ka veselīgas un drošas vides apstākļu pirmsākumu radu „es”.

Aizrautība

Ar lielu aizrautību sirdī un dvēselē mēs veicinām dažādību un nostiprinām dzīves kvalitāti.