werner mertz professional green care tana professional waarden over ons

Een levende familietraditie van duurzame waarden en overtuigingen

We denken aan toekomstige generaties en vinden het belangrijk hoe een product is ontwikkeld, wat het bevat, hoe het is vervaardigd en waar het na gebruik naartoe gaat, en promoten continue cycli van biologische en technische nutriënten met positieve langetermijneffecten voor mens en milieu.

Kwaliteit

Wij bieden de uitmuntende producten en oplossingen aan om het succes van onze klanten vandaag en in de toekomst veilig te stellen.

Integriteit en respect

We houden ons aan de strengste ethische gedragslijnen en handelen eerlijk, integer en billijk in interacties met zakenpartners, partners en de gemeenschappen.

Verantwoordelijkheid

We houden ons aan onze beloftes en ons engagement tegenover anderen en geloven dat een gezonde en veilige omgeving begint bij ‘ onszelf ’.

Passie

Met hart en ziel promoten wij diversiteit en garanderen we de levenskwaliteit.