Certificaten
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan Ecolabel
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001
werner mertz professional green care cradle to cradle c2c principe
Cradle to Cradle

Revolutie in Professionele Schoonmaak

Revolutie in Professionele Schoonmaak

werner mertz professional green care cradle to cradle c2c duurzaamheid score card
werner mertz professional green care cradle to cradle c2c duurzaamheid score card ×

green care PROFESSIONAL biedt het eerste uitgebreide assortiment reinigings- en onderhoudsproducten ter wereld aan met de Cradle to Cradle GoldCM-certificering!

Mainz/Brussel, 10 maart 2014 – Op 17 december 2013 heeft een uitgebreid assortiment professionele schoonmaak- en onderhoudsproducten wereldwijd voor de eerste keer de ambitieuze award Cradle to Cradle GoldCM-certificering ontvangen. “Opnieuw bewijst ons merk green care PROFESSIONAL dat het een leider in duurzaamheid is,” zegt Frank Vancraeyveld, CEO en hoofd van de Werner & Mertz Professional-divisie vandaag. “We zijn zeer vereerd voor dit uitstekende resultaat van het veeleisende Cradle to Cradle CertifiedCM-programma. De award is de validatie van onze eigen hoge eisen en kwaliteitsnormen door een onafhankelijke instelling.”

Deze selectie van acht eco-effectieve professionele schoonmaak- en onderhoudsmiddelen weerspiegelt de uitstekende innovatieve producten die reeds het Europees Ecolabel hebben ontvangen en zijn ontwikkeld voor alle professionele institutionele en industriële sectoren zoals gezondheidszorg, horeca, openbare gebouwen en schoonmaakbedrijven.

De volledige range is verkrijgbaar in 1l-flessen en 5l-cans en garandeert een holistisch duurzame schoonmaakbenadering voor:

 • Sanitaire ruimtes: SANET perfect, SANET zitrotan, SANET alkastar
 • Oppervlakken: TANET SR 15, TANET karacho, TANET orange
 • Vloeren: TAWIP vioclean
 • Glazen oppervlakken: GLASS cleaner

Het Cradle to Cradle®-principe werd ontwikkeld door Prof. Dr. Michael Braungart en William McDonough, en later verder op punt gesteld door het Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA), een internationaal wetenschappelijk onderzoeks- en adviesbureau in Hamburg.

Het Cradle to Cradle®-concept omvat een gedetailleerd evaluatiemodel voor de beoordeling van producten rekening houdend met materiaal gezondheid onschadelijkheid, hergebruik van materiaal, gebruik van hernieuwbare energie, koolstofbeheer, waterbeheer en sociaal beleid.

De geselecteerde green care PROFESSIONAL producten werden grondig geanalyseerd voor certificering.

 • De gebruikte materialen (chemicaliën, verpakking) zijn veilig voor de biologische en technische cycli van mens en milieu.
 • Het productdesign garandeert dat alle ingrediënten veilig herbruikbaar zijn als nutriënten in biologische en technische cycli door de natuur of de industrie. “Afval is gelijk aan voedsel”.
 • Onze productievestigingen gebruiken 100% niet-vervuilende, hernieuwbare energie ter vervanging van energie uit fossiele brandstoffen. 100% koolstofneutralisatie.
 • Waterkwaliteit wordt beschermd en verrijkt doorheen het proces.
 • Het bedrijf zet zich in voor sociale en ecologische rechtvaardigheid, alsook voor biodiversiteit.


Cradle to Cradle® is eco-effectief aangezien het “afval”-concept met het juiste productdesign wordt geëlimineerd, in tegenstelling tot eco-efficiëntie dat afval slechts vermindert, minimaliseert of vermijdt.

Cradle to Cradle® in combinatie met de andere Ecolabels gaat verder dan prestaties alleen en voldoet aan alle eisen voor een integraal duurzaam productdesign.

“Vandaag is het technisch mogelijk om eco-effectieve en toch krachtige producten te ontwikkelen die over de hele waardeketen voldoen aan de strengste milieunormen,” aldus Frank Vancraeyveld. “Dankzij onze decennialange ervaring als duurzaamheidspionier hebben we de Werner & Mertz Group tot op dit punt gebracht. Dat we nu worden erkend als de eerste onderneming ter wereld die de Cradle to Cradle Gold-certificering in ontvangst mag nemen met een uitgebreid assortiment professionele schoonmaak- en onderhoudsproducten, is het meest overtuigende bewijs van ons succes.”

Producten ontwikkeld en gebruikt in cycli

De Cradle to Cradle®(Wieg tot Wieg)-benadering staat in scherp contrast met het bekende lineaire productieprincipe van Cradle to Grave (Wieg tot Graf). In dat laatste systeem stroomt het materiaal vaak zonder aandacht voor de bescherming op lange termijn van niet herniewbare grondstoffen, weg uit de beschikbare bronnen.

In plaats daarvan is Cradle to Cradle® gebaseerd op het design van producten voor biologische of technische cycli. De uitdaging ligt in de planning van het productproces binnen een gesloten materiaalcyclus, wat betekent dat het productmateriaal op een veilige en volledige manier zou moeten kunnen terugkeren naar de biosfeer of geschikt zou moeten zijn voor recuperatie en kwaliteitsvol hergebruik.
Toekomstige producten zouden zo moeten worden ontwikkeld dat de kwaliteit van de recyclingfracties wordt verbeterd en dat recycling op hetzelfde of een hoger niveau gebeurt.
Ingrediënten, waaronder pigmenten en additieven, zouden moeten worden geselecteerd om toxische effecten tijdens het gebruik of in andere fases zoals productie, recycling en hergebruik, uit te sluiten. In overeenstemming met het Cradle to Cradle®-principe blijft aardolie, slechts éénmalig gebruikt bij de productie van plastic, in de cyclus in plaats van onherstelbaar verbrand. De energie voor recycling zou, net als voor de andere productieprocessen, indien mogelijk op een ecologische en klimaatvriendelijke wijze afkomstig moeten zijn van hernieuwbare bronnen. Een goed voorbeeld hiervan is de productie van een nieuwe petfles uit een oude petfles.

“Integraal duurzaam is het credo van Werner & Mertz,” bevestigt Reinhard Schneider, CEO en eigenaar van de Werner & Mertz Group. Hij is ervan overtuigd dat betrouwbare eco-effectieve producten zoals het green care PROFESSIONAL assortiment alleen afkomstig kunnen zijn van een bedrijf dat in alles wat het doet duurzaamheid nastreeft. “Bijgevolg eindigt de ecologische en duurzame ontwikkeling van deze range niet met het elimineren van gevaarlijke ingrediënten. Werner & Mertz garandeert dat de levenscyclus van een product is geïntegreerd in de materiaalcycli van de natuur.”

*Cradle to Cradle® is een geregistreerd handelsmerk van McDonough Braungart Design Chemistry LLC (MBDC). De Cradle to CradleCM-certificering is een exclusief keurmerk van het Cradle to Cradle Products Innovation InstituteSM (C2CPII).