CLP-verordening als stimulans voor innovatie

werner mertz, clp free, clp vrij, green care, tana professional, clp verordening, schoonmaakmiddelen

Op regelmatige basis worden de richtlijnen voor de classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels (CLP-verordening) aangescherpt. Werner & Mertz Professional beschouwt deze strengere regels niet als een belemmering, maar veel meer als een stimulans voor nieuwe en innovatieve oplossingen.

De CLP-verordening ging van kracht in 2015 en is bindend voor alle fabrikanten en dealers die werken met chemische stoffen. Het verzekert een verbeterde veiligheid voor de consument door duidelijke etikettering van gevaarlijke producten. Sanitaironderhoud en intensieve reinigers met extreme pH-waarde (pH-waarde < 2), moeten bijvoorbeeld worden gelabeld met de bijbehorende risicozinnen en symbolen, dit omwille van hun potentieel gevaar bij contact met de huid.

Sommige fabrikanten trachten de extra inspanning die de aanpassingen aan de richtlijnen vereist te omzeilen - ten koste van gebruikers die de juiste etikettering moet kunnen vertrouwen. Door deels betwistbare testen en testen op dieren, worden uitzonderingen op de CLP-verordening bereikt, zelfs als ze niet in overeenstemming zijn met het oorspronkelijke doel van de verordening. Nochtans gaat Werner & Mertz op een verantwoordelijke wijze om met deze steeds strenger wordende richtlijnen. "Vandaag, voorzien wij 25% meer opleiding dan vóór de lancering van de nieuwe verordening.

We classificeren reinigingsmiddelen met extreme pH-waarden als gevaarlijk zoals voorgeschreven in de CLP-verordening. “Proeven op dieren is geen optie voor ons”, meldt Werner Schulze, General Manager voor de Duitse en Zwitserse Professional business unit.

Wijzigingen van de CLP-verordening zijn geen obstakel voor hem: "We beschouwen de strengere eisen van de CLP-verordening meer als een stimulans om nog meer te investeren in innovatie. Zo kunnen we onze klanten producten aanbieden die even krachtig zijn als die met extreme pH, maar met een minimaal potentieel risico.

Als drijvende kracht in innovatie, bewijst Werner & Mertz Professional keer op keer dat het loont om producten te ontwikkelen die niet alleen krachtig, maar ook veilig zijn bij toepassing. Een integraal duurzaam concept.

Lees artikel uit CHE Manager magazine (in het Duits)