Verklaring gegevensbescherming

1 Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw informatie?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop u de pagina bezoekt). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens, aslook over de ontvangers ervan. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Heeft u nog vragen over gegevensbeschermng, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres, vermeld in het impressum. U hebt ook het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kann niet naar uw persoon worden teruggeleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2 Algemene informatie en verplichte informatie

Noot betreffende de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is de websitebeheerder. De contactgegevens vindt u in het impressum van deze website. De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Herroepen van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen. Het enige wat u moet doen is ons een informele e-mail te sturen. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met het tijdstip van de herroeping.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om directe doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als websitebeheerder toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

Informatie, afschermen, wissen

U hebt binnen het kader van de wettelijke beschikkingen te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt hiervoor en voor verdere vragen over uw persoonlijke gegevens te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die gepubliceerd werden in het kader van de impressumplicht voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te zetten in geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf. Boris Koppenhöfer Koppenhöfer & Werner Consulting Company Ltd. Nikolaus route 11 65343 Eltville am Rhein E-mail: datenschutz@werner-mertz.com

4 Gegevensverzameling op onze website

Server-logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt informatie en slaat die automatisch op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Het betreft:

· browsertype en browserversie

· besturingssysteem

· URL-verwijzer

· hostnaam van de toegangscomputer

· Tijdstip van het serververzoek

· IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a AGV). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Het enige wat u moet doen is ons een informele e-mail sturen. De herroeping tast de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan het ogenblik van de herroeping niet aan. Wij bewaren de door u in het contactformulier ingevulde gegevens totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag herroepen wordt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dit is niet van toepassing op dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen.

Aanmelden op deze website

U kunt zich registreren op onze website om gebruik te maken van extra functies op de site. Wij gebruiken de daartoe ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie. In geval van belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren. De bij de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen. Het enige wat u moet doen is ons een informele e-mail sturen. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met het tijdstip van de herroeping. Zolang u geregistreerd blijft op onze wbsite slaan wij de gegevens op die tijdens de registratie worden verzameld, daarna worden zij verwijderd. Dit is niet van toepassing op wettelijke bewaartermijnen.

5. Social media

Facebook plug-ins (zoals & delen knop)

Onze pagina's bevatten plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze pagina. Een overzicht van de Facebook plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ . Pas wanneer het logo aangeklikt wordt, worden gegevens overgedragen aan Facebook met een tussentijds verzoek om toestemming. In dit geval brengt de plugin een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Facebook kan zo het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-account koppelt, log dan uit uw Facebook-account.

Facebook-pixels

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") voor conversiemetingen. Hiermee kunnen bezoekers worden gevolgd nadat ze zijn omgeleid naar de website van de provider door te klikken op een Facebook-advertentie. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website; wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden conform de gebruiksrichtlijnen van Facebook voor gegevens kan gebruiken. Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook plaatsen. Wij kunnen als sitebeherders geen enkele invloed uitoefenen op dit gebruik van de gegevens.

Raadpleeg het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over hoe wij uw privacy beschermen: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook uitschakelen in de sectie Ad Settings (Instellingen aanpassen) op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. U moet ingelogd zijn op Facebook. Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op het gebruik van Facebook gebaseerde reclame uitschakelen op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Twitter inpluggen

Op onze pagina's vindt u functies van de dienst Twitter. Deze functies worden geleverd door Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Pas wanneer het logo aangeklikt wordt, worden de gegevens aan Twitter doorgegeven met een tussentijds verzoek om toestemming. In dat geval koppelt u met Twitter en de functie "Re-Tweet" de bezochte websites aan uw Twitter-account en maakt u deze bekend aan andere gebruikers. De gegevens worden ook naar Twitter verzonden. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Twitter worden gebruikt. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/privacy. U kunt uw privacy-instellingen voor Twitter wijzigen in uw accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings

Google+ plugin

Onze pagina's gebruiken functies van Google+. De provider is Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Pas wanneer het logo aangeklikt wordt, worden de gegevens aan Google doorgegeven met een tussentijds verzoek om toestemming. Verzamelen en openbaar maken van informatie: Gebruik de Google+ knop om wereldwijd informatie te publiceren. De Google+ knop geeft u en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u +1 hebt gegeven voor een inhoud, als informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 hebt geklikt. Uw +1 kan samen met uw profielnaam en foto verschijnen in Google-services, zoals zoekresultaten of uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties. Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te kunnen gebruiken, hebt u een openbaar Google profiel nodig dat wereldwijd zichtbaar is en ten minste de naam moet bevatten die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt in alle Google-services gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook in de plaats komen van een andere naam die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben. Gebruik van Verzamelde Informatie: Naast de hierboven beschreven toepassingen worden de door u verstrekte gegevens gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke Privacybeleid van Google. Google mag geaggregeerde statistieken publiceren over de +1 activiteit van gebruikers of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gerelateerde websites.

6. Analyse, tools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Cookies van Google Analytics worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f AGV. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Browserplugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Schakel Google Analytics uit. Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

7. Plugins en toolsYouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site van Google. Deze website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Als u één van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Er wordt de YouTube-server gemeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.