De plastic soep in de zee...

...vormt een groot probleem. Als het zo verder gaat, zal er tegen 2050 meer plastic dan vis in de oceaan zitten. Via het Recyclaat Initiatief geeft Werner & Mertz, als pionier op vlak van ecologisch produceren in de schoonmaakindustrie, al langer aandacht aan het probleem van overtollig plastic.

Tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos (Zwitserland) ondertekenden 40 producenten van over de hele wereld, waaronder Werner & Mertz, een charter waarbij ze verklaarden minder plastic te gaan produceren.

Hoe ze dat gaan doen, leest u, samen met andere duurzame weetjes, verder in onze nieuwsbrief.In deze nieuwsbrief

  • Oceaanplastic
  • Quick & Easy op de London Cleaning Show
  • Quick & Easy fotowedstrijd
  • Welke kikker ben jij? De grote kikkertest...
  • Wist U dat? De cirkel van Sinner
Veel leesplezier,

Filip Peeters

Sales & Marketing Manager

Werner & Mertz Professional Benelux

Quick & Easy ecologische reinigers vallen opnieuw in de prijzen op de London Cleaning Show

Werner & Mertz mocht de prijs voor innovatie in ontvangst nemen voor zijn green care PROFESSIONAL Quick & Easy doseersysteem op de London Cleaning Show.

Ontdek een succesvol Quick & Easy verhaal...

Werner & Mertz onderneemt actie voor minder plastic in de zee

Werner & Mertz, producent van integraal duurzame & ecologische schoonmaakproducten, ondertekende samen met 39 andere bedrijven een charter waarbij ze aangeven meer plastic te gaan recycleren in de toekomst. Dat is nodig, want in 2050 zou er meer plastic dan vis in de oceaan zijn. Dat stelt de Ellen MacArthur Foundation. Werner & Mertz wordt in het rapport vermeld als pionier op vlak van ecologisch produceren in de schoonmaakindustrie.

Meer informatie...

Resultaten van de “Quick & Easy” fotowedstrijd

Eind 2016 hebben wij een “Quick & Easy” fotowedstrijd gelanceerd. Ontdek hiernaast de grote winnaar geloot uit alle ingediende foto’s.

ACD sprl, Dhr Sinan Demirci, Luik-België | www.acd-nettoyage.com (een SMB met een MVO-filosofie)

"Steeds vaker vragen onze klanten ecologische producten voor het reinigen van hun facilities. Wij hebben verschillende reinigers getest en in green care PROFESSIONAL hebben wij de oplossing gevonden: professionele kwalitatieve producten met een echt groene DNA. Quick & Easy was vanzelfsprekend ‘t antwoord voor onze business."

Wij wensen alle deelnemers te bedanken voor hun selfie en foto. We stellen de opmerkelijke en onverwachte creativiteit onder de inzendingen ten zeerste op prijs, waaronder eveneens de bijzondere en leuke “mises en scène” !

Tot de volgende keer voor een nieuwe wedstrijd!

Wat voor type kikker ben jij? De grote kikkertest...

Een initiatief van Frosch.be (Afdeling Consumer van de Werner & Mertz groep)

Doe de grote kikkertest...

Paddenoverzet: In de loop van februari ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat of een weg oversteken en lopen de padden en kikkers een groot risico om overreden te worden. Met paddenoverzetacties helpen Frosch.be, Natuurpunt en Natagora de amfibieën om hun geboortepoel veilig te bereiken. Ook jij kan meedoen! Laat ons weten wat voor type kikker je bent ! En deel je resultaten. (Bron: www.frosch.be & www.paddenoverzet.be)

Laat ons weten wat voor type kikker je bent ! En deel je resultaten op https://www.facebook.com/FroschBelgium/

Wist U dat? Basischemie - De cirkel van Sinner

Sinner is een Duitse chemicus die het schoonmaakproces schematisch, in een cirkel, voorgestelde.

Bij het schoonmaken spelen volgens de cirkel van Sinner vier onderling afhankelijke factoren een rol (T.A.C.T.):

  • Temperatuur: in warm of koud water
  • Actie: de intensiteit van de mechanische beweging (t.t.z. de wrijving: manueel of machinaal)
  • Chemie: de hoeveelheid gebruikt product
  • Tijd: de tijd die besteed wordt aan de schoonmaak (werkuren en inwerktijd)

Het spreekt voor zich, dat als één van de vier factoren kleiner wordt, de andere factoren dit moeten compenseren. Dus, door de hoeveelheid reinigingsproduct te verminderen, zal er de schoonmaak langer duren en zal er intenser (beweging) moeten geschrobd worden.

Opgelet, niet overdrijven... Bij overdosering van het product, kan een film gevormd worden, te veel wrijving kan beschadiging van de materialen veroorzaken, te warm water kan de materialen of het reinigingsproduct beschadigen, te lange (inwerk)tijd kan strepen nalaten bij het drogen van de reinigingsoplossing.

Een evenwicht tussen deze vier factoren is noodzakelijk en afhankelijk van het te reinigen oppervlak, de gebruikte methode en van de kwaliteit van de producten (chemie en toebehoren).

Kortom: schoonmaak is een kwestie van T.A.C.T. in perfect evenwicht.

Join us on Linkedin

Klik hier om de Werner & Mertz Professional Benelux groep te volgen

https://www.linkedin.com/groups/3734036