Österreichische Umweltzeichen – Oostenrijkse Ecolabel

Österreichische Umweltzeichen – Oostenrijkse Ecolabel

"De bescherming van het milieu wordt als maar belangrijker voor de bevolking. Gezien het belang wensen dan ook steeds meer mensen bij te dragen tot de bescherming van het milieu via hun consumptiegedrag. Om echter doordachte aankoopbeslissingen te kunnen nemen, mist de consument vaak de juiste informatie. Daarom werd het "Austrian Ecolabel" (Oostenrijkse milieukeur), in 1990, door het Ministerie van Landbouw in het leven geroepen. Dit milieukeurmerk verschaft het publiek informatie over het effect van consumptiegoederen op het milieu: evaluatie gebeurt vanaf de productie, nadien het gebruik tot uiteindelijk de verwijdering van het product, met als doel de aandacht van de consument te trekken op milieuvriendelijke alternatieve producten."

Het symbool van het logo

Het "Austrian Ecolabel" (Oostenrijkse Ecolabel) werd ontworpen door de Oostenrijkse kunstenaar, Friedensreich Hundertwasser, en gratis geschonken aan het Ministerie van Leefmilieu. Gezien de creatieve symboliek van dit indrukwekkend logo (aarde, water, lucht, natuur), werd het geregistreerd door het Oostenrijks Ministerie van Milieu als collectief (publiek) merk."
Veel producten van het merk green care PROFESSIONAL dragen het Oostenrijkse Ecolabel, met name de emulsies, wassen en poriënvullers evenals de vloerstrippers . Het Oostenrijkse Ecolabel vervangt het Nordic Swa n (Scandinavische Ecolabel).

Bezoek de site van het Oostenrijkse Ecolabel