DIN ISO 14001

De productievestigingen van Werner & Mertz beschikken al vele jaren over het ISO 14001-certificaat. De ISO 14001 is een internationaal Milieumanagementsysteem (EMS) op basis van privaatrecht. In landen buiten Europa (bv. Japan) controleert dit certificaat ons gebruik van een managementsysteem dat ook daar wordt erkend.

ISO 14001 is gebaseerd op een continu verbeteringsproces (CIP) om vooraf gedefinieerde milieutargets te halen. Dit proces, dat Werner & Mertz definieert als "wat goed is verbeteren en verder ontwikkelen" dekt het 4-stappen ISO-proces, ook wel bekend als "Plan-Do-Check-Act".