Nordic Swan

Het Nordic Ecolabel werd in 1989 opgericht door de Scandinavische Raad van ministers met als doel een milieukeurmerk te verstrekken dat bijdraagt tot een duurzame consumptie. Het Nordic Ecolabel is van toepassing op de volledige levenscyclus van een product. Belangrijke milieuproblemen worden in beschouwing genomen bij de ontwikkeling van de Scandinavische criteria nl:

  • Energieverbruik
  • Aspecten van het klimaat
  • Waterverbruik
  • Bron van grondstoffen
  • Gebruik van chemicaliën
  • Gevaarlijk afvalwater
  • Verpakking
  • Afval