Imprint

Editor:

Werner & Mertz Benelux sa nv
Avenue Jean Monnet 1 box 6,
1401 Baulers-Nivelles
B-1410 Waterloo

Tel.: +32 (0) 2 352 04 00

E-Mail: infos@werner-mertz.com

Managing Directors : Reinhard Schneider, Frank Vancraeyveld, Markus Häfner, Ralph Wenner

Commercial register no.:
Brüssel BE 0415.537.409

Contact person internet:

Mr. Benoit Lesgardeur
Telephone: +32 (0) 2 352 04 00
Fax: +32 (0) 2 351 08 60

Imprint - Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's, in overeenstemming met § 7 § 1 van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als serviceproviders echter niet verplicht om de overgedragen of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op wederrechtelijke activiteiten. Dit is niet van toepassing op de verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren, conform algemene wetten. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete schending van de wet. Zodra wij van dergelijke schendingen van de wet op de hoogte zijn, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden waarop wij geen invloed hebben. Voor deze externe inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende provider of beheerder verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken op het moment van de link. Wederrechtelijke inhoud was ten tijde van de koppeling niet herkenbaar. Permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter onredelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij overtredingen vaststellen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechten

De inhoud en de werken die door de sitebeheerders op deze pagina's zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de beheerder is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra wij van dergelijke inbreuken op de hoogte zijn, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.