Certificaten
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan Ecolabel
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

Een levende familietraditie van duurzame waarden en overtuigingen

×

We ondernemen op verschillende manieren op een maatschappelijk verantwoorde manier. Onze gebruiks- en milieuvriendelijke producten zijn het resultaat van een verantwoord productieproces waarbij we voordelen en risico’s nauwgezet afwegen.

We zorgen voor onze medewerkers door een gezonde arbeidsplaats te garanderen, een prestatiegerelateerd loon aan te bieden, de juiste arbeidsomstandigheden te creëren en permanent professionele opleidingen voor te stellen. Onze medewerkers hebben gemiddeld 16 jaar ervaring bij Werner & Mertz en sommige families maken al drie of vier generaties deel uit van ons bedrijf. Deze feiten en cijfers vertellen het verhaal van de goede werkrelaties binnen ons bedrijf.

Bij Werner & Mertz nemen we ons engagement tegenover het milieu ernstig. We werken samen in milieubeschermingsprojecten en zijn ook nauw betrokken bij de bescherming van gemeenschappen.

Meer weten...