EMAS

Siden 2003 har Werner & Mertz frivillig fått sitt anlegg i Mainz og siden 2005 sitt annlegg i Hallein (Østterrike) validert mot EMAS' kriterier. En uavhengig ekspert fra EMAS gjennomgår regelmessig produksjonen og produksjonsanleggene. EMAS, EUs «Eco-Management and Audit Scheme», regnes som verdens mest krevende system for bærekraftig miljøstyring.

EMAS-selskaper er en sterk drivkraft for en bærekraftig og lovlydig økonomi. De kan likevel ikke utnytte fordelene ved EMAS' fullt ut, ettersom EU-parlamentet har forbudt bruken av EMAS-logoen på produkter og produktemballasje.