ISO 50001 Energistyringssystem

Werner & Mertz har lange hatt et energistyringssystem, med tydelig suksess. Ved hjelp av dette systemet og kostnadsbesparende tiltak har vi oppnådd en betydelig reduksjon i forbruket av elektrisitet og drivstoff. Fra 2004 til 2011 ble forbruket redusert fra 0.253 kWh til 0.147 kWh per produsert kilogram, som tilsvarer et kutt på omtrent 42 prosent.

For å følge opp denne suksessen skaffet vi i 2013 ISO 50001-sertifisering for våre energistyringssystemer i Mainz og Hallein (Østerrike). ISO 50001, en internasjonalt anerkjent standard for systematisk energistyring, omfatter overvåkning og styring av operasjonelle energidata og implementering av andre tekniske steg.

Det fremste målet i ISO 50001 er kontinuerlig forbedring av et selskaps indikatorer for energiytelse, energieffektivitet og energibesparelse. Strengt håndhevede energistyringstiltak hjelper oss å anerkjenne potensialet for energieffektivitet og utnytte det mer effektivt.