LEED

Siden 2010 har Werner & Mertz' kontorbygg vært et framtredende landemerke i Rheinalleen i Mainz. Hovedkvarteret, kronet med sine slående vindturbinrotorer på taket, lever opp til de høyeste internasjonale standarder for bærekraftige og miljøvennlige bygg. I anerkjennelse av dette ble Werner & Mertz i 2012 tildelt LEED Platinum, den mest krevende bærekraftsertifiseringen for bygninger. Kontorbygget er Tysklands eneste industrihovedkvarter i den høyeste klassen av LEED-utmerkelser. LEED er et klassifikasjonssystem for økologiske bygninger av høyeste kvalitet.

Bygningens unike energikonsept er særlig imponerende. Ved hjelp av vindkraft, fotovoltaiske celler og geotermisk bruk av grunnvannet skaper den nye bygningen 20 prosent mer energi enn det som kreves for den nåværende driften. Videre forsyner solcellepaneler på bygningens tak to elektriske Smart-biler fra selskapets bilpark med kraft.

Selskapets egen brønn forsyner oppvarmings-/kjølesystemet med vann. Derfra flyter vannet til den nye deioniseringsanlegget ved produksjonsanlegget og deretter inn til produksjonen for ressursvennlig andregangs bruk.

Sertifiseringssystemet LEED ble utviklet i USA av den ideelle organisasjonen U.S. Green Building Council (USGBC). De fem miljøkategoriene i vurderingssystemet for en bygning er bærekraftig plassering, vanneffektivitet, energi og atmosfære, materialer og ressurser og innendørs miljøkvalitet, sammen med en sjette kategori kalt «innovasjon i design». Vurderingen er basert på en fiksert vurderingsskala der 'platinum' er det høyeste av fire kvalitetsnivå.