Den nordiske svanen

Det nordiske miljømerket ble etablert i 1989 av Nordisk ministerråd med målsetning om å tilby en miljømerkingsordning som bidrar til bærekraftig forbruk. Det nordiske miljømerket har et livssyklusperspektiv. Viktige spørsmål som er tatt med i betraktningen ved utviklingen av de nordiske miljøkriteriene er:

  • Energiforbruk
  • Klimaaspekter
  • Vannforbruk
  • Råmaterialkilder
  • Kjemikaliebruk
  • Utslipp av farlige stoffer
  • Emballasje
  • Avfall