Bærekraftige verdier som levende familietradisjon

Vi tenker på framtidige generasjoner, inklusive hvordan produktet er designet, hva det inneholder, hvordan det er framstilt og hvor det skal etter bruk. Vi fremmer aktivt sammenhengende sykluser av biologiske og tekniske næringsstoffer med langsiktige positive virkinger på miljø og helse.

Kvalitet

Å tilby de beste produktene og løsningene i sin klasse bidrar til kundenes suksess i dag og i framtiden.

Integritet og respekt

Vi har som grunnverdi å opptre ut fra de høyeste etiske standarder med absolutt ærlighet, integritet og rettferdighet i forhold til våre handelspartnere, tilknyttede selskaper og samfunn.

Ansvarliggjøring

Vi holder de løfter vi har gitt og de forpliktelser vi har tatt på oss i forhold til andre, og omfavner troen på at veien til et sunt og trygt miljø begynner med «meg».

Lidenskap

Med lidenskapelig hjerte og sjel fremmer vi mangfold og sikrer livskvalitet.