Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

En revolusjon i profesjonell rengjøring

×

green care PROFESSIONAL tilbyr det første komplette rengjørings- og pleiesortimentet med Cradle to Cradle CM GOLD-sertifikatet.

Mainz, 27. januar 2014 – den 17. desember 2013, for første gang i verden, mottok et komplett rengjørings- og pleiesortiment den høythengende utmerkelsen Cradle to Cradle CertifiedCM GOLD.

«Vår merkevare green care PROFESSIONAL har nok en gang hvedet seg som en leder innen bærekraft,» sa Frank Vancraeyveld, direktør og leder for Werner & Mertz' profesjonelle avdeling i dag. «Vi kjenner oss svært beæret over dette utmerkede resultatet fra det krevende Cradle to Cradle CertifiedCM-programmet. Prisen er en uavhengig institusjons vurdering av våre egne høye krav og kvalitetsstandarder.»

Dette utvalget av 8 øko-effektive rengjørings- og pleieprodukter gjenspeiler utmerkede innovativt utviklede produkter som også allerede har oppnådd EU-miljømerket og er utformet for all profesjonell institusjonell og industriell bruk, som servering, helsestell, innkvartering og byggentreprenører. Det komplette sortimentet er tilgjengelig i 1 l flasker og 5 l kanner og garanterer en helhetlig bærekraftig rengjøringstilnærming for:

 • Sanitære rom: SANET perfect, SANET zitrotan, SANET alkastar
 • Overflater: TANET SR 15, TANET karacho, TANET orange
 • Gulv: TAWIP vioclean
 • Glassoverflater: GLASS cleaner

Cradle to Cradle®-prinsippet ble utviklet av Prof. Dr. Michael Braungart og William McDonough og videreutviklet av EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency), en interasjonal forsknings- og miljøkonsulentinstitusjon basert i Hamburg.

De utvalgte green care PROFESSIONAL-produktene ble grundig analysert for sertifisering. Cradle to Cradle® er bygd opp med en detaljert evalueringsnøkkel for å vurdere produktene. Denne evalueringen viser at:

 • De benyttede materialene (rengjøringskjemikaliene og emaballasjen) er trygge og sunne for mennesker og miljø.
 • Produktdesignet sikret at alle ingredienser trygt kan gjenbrukes som næringsstoffer i biologiske og teknologiske sykluser av naturen eller industrien. «Avfall er lik mat».
 • Produksjonsanlegg bruker 100% ikke-forurensende, fornybar energi som erstatter energi produsert av fossile kilder. 100% reduksjon i karbonutslipp
 • Vannkvalitet og -forsyning er beskyttet og beriket.
 • Selskapet har forpliktet seg på å fremme sosial og miljømessig rettferd så vel som biologisk mangfold.

Cradle to Cradle® er miljøeffektivt gjennom å eliminere avfallsbegrepet ved hjelp av riktig produktdesign - i kontrast til miljøeffektivitet som kun reduserer, minimerer eller unngår avfall.

Cradle to Cradle® kombinert med andre miljømerker går lengre enn ytelse og oppfyller alle nøkkelelementene for helhetlig bærekraftig produktdesign.

«I dag er det teknisk mulig å utvikle miljøeffektive produkter som gir høy ytelse og tilfredsstiller de høyeste miljøstandarder gjennom hele verdikjeden,» sa Frank Vancraeyveld. «Flere tiårs erfaring som pionerer i bærekraft har brakt Werner & Mertz-gruppen til dette punktet. For å bli anerkjent som den første produsenten i verden som oppnår Cradle to Cradle CertifiedCM Gold med et komplett profesjonell rengjørings- og pleiesortiment er det mest overbevisende beviset på vår suksess.»

Produkter utviklet og brukt i sykluser

Cradle to Cradle®-tilnærmingen står i kontrast til det velkjente lineære produksjonsprinsippet Cradle to Grave (vugge til grav). I det sistnevnte systemet flyter materialer ofte uten noen bevisst vurdering av den langsiktige beskyttelsen av naturressurser fra kilde til deponering.

Cradle to Cradle® er i stedet basert på design av produkter for biologiske eller tekniske sykluser. Utfordringen er å planlegge produktets bevegelse gjennom en lukket materialsyklus, som innebærer at produktmaterialene skal være egnet for en trygg og komplett tilbakevending til biosfæren eller for gjenvinning og gjenbruk med god kvalitet. Framtidige produkter skal designes på en måte som gjør at kvaliteten på de resirkulerte fraksjonene forbedres og resirkuleringen gjøres på samme eller høyere nivå. Ingredienser, inklusive pigmenter og tilsetningsstoffer, skal velges for å utelukke toksiske effekter under bruk eller i andre faser som produksjon, resirkulering og gjenbruk. I samsvar med Cradle to Cradle®-prinsippet blir for eksempel råolje anvendt en gang for å lage plast, og forblir deretter i syklusen og er ikke forbrent på en ikke-gjenvinnbar måte. Energien som går med til resirkuleringen, så vel som til andre produksjonsprosesser, skal så langt som mulig hentes fra fornybare ressurser på en miljø- og klima-vennlig måte. Et godt eksempel på dette er produksjonen av en ny PET-flaske fra en gammel PET-flaske.

«Helhetlig bærekraft er Werner & Mertz' credo,” bekrefter også Reinhard Schneider, direktør og eier i Werner & Mertz-gruppen. Han er overbevist om at troverdige miljøeffektive produkter som green care PROFESSIONAL-sortimentet kun kan komme fra et selskap som konsekvent arbeider for bærekraft i alt det foretar seg. «Dermed ender ikke den økologiske og bærekraftsmessige utviklingen av dette sortimentet med elimineringen av kritiske ingredienser. Werner & Mertz forsikrer seg om at produktets livssyklus er integrert i naturens materialsykluser.»

*Cradle to Cradle® er et registrert varemerke for McDonough Braungart Design Chemistry LLC. Cradle to Cradle CertifiedCM er et sertifiseringsmerke lisensiert med enerett til Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII).

Overleveringen av Cradle to Cradle GOLD CM-sertfikatet

Diana Den Held, seniorforsker ved Prof. Dr. Michael Braungarts lærestol, og Albin Kälin, direktør ved EPEA Sveits, tildelte Werner & Mertz Professional Cradle to Cradle GOLDCM-sertifikatet for verdens første komplette rengjørings- og pleieproduktsortiment i den profesjonelle rengjøringsindustrien.