Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

Detaljert undersøkelse av råmaterialer og sammensetninger

×

Ved Werner & Mertz blir både våre produktingredienser (råmaterialer og sammensetninger) og emballasje underlagt en detaljert analyse med hensyn til opphav, egenskaper i bruksfasen (minimering av farepotensiale) og nedbrytbarhet. På denne måten tar vi sikte på kontinuerlig forbedring av den bærekraftige utviklingen av våre produkter.

I green care har ingrediensene blitt klassifisert som trygge for mennesker og biologiske sykluser, og enkelte sammensetninger tilfredsstiler til og med kriteriene for «Cradle to Cradle CertifiedCM PLATINUM level». Disse inneholder ingen farlige eller forbudte stoffer, slik som CMR (kreftfremkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonsskadelige).

Finn ut mer om ...

Cradle to Cradle PLATINUMCM-sertifisert for materialhelse.

Albin Kälin, direktør ved EPEA Sveits, og Reinier van den Berg, RTL, snakker om måten Werner & Mertz Professional utgjør en forskjell og om de 5 punktene for bærekraft.