Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

Bærekraftige verdier som levende familietradisjon

×

Vi tar samfunnsansvar på mange forskjellige måter. Våre brukervennlige og miljøvennlige produkter er resultat av en ansvarlig produksjonsprosess som varsomt balanserer fordeler mot risiko.

Vi tar vare på våre ansatte ved å garantere en kontinuerlig fremming av helse på arbeidsplassen, ved å tilby ytelsesrelatert lønn, sikre et hensiktsmessig arbeidsmiljø og fremme en permanent profesjonell opplæring. Våre ansatte har i gjennomsnitt 16 års ansiennitet ved Wernes og Mertz, og noen av familiene har vært del av selskapet i mer enn tre eller fire generasjoner. Dette er tall og kjensgjerninger som gjenspeiler den generelle positive holdningen og det gode samarbeidet innenfor vårt selskap.

I Werner & Mertz tar vi miljøengasjementet vårt på alvor. Vi samarbeider i verneprosjekter i våre omgivelser og engasjerer oss i beskyttelsen av lokalsamfunn.

Finn ut mer om ...

Samfunnsansvar (CSR) ved Werner & Mertz Professional

Willem Lageweg, direktør MVO Nederland, taler om samfunnsansvar for bedrifter ved Werner & Mertz og hvordan det henger sammen med alle elementer i selskapet.