Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001
Fokus siden 2010: Ferdigvarelogistikk i og utenfor selskapets lokaler

Endrede emner i bærekraftsfokus

Gjennom årene har bærekraftstiltakene ved Werner & Mertz konsentrert seg om en rekke nøkkelområder. For å gi en klarere oversikt har Bærekraftsrapportene utgitt siden 2010 inkludert et avsnitt om bærekraftsfokus, der våre nøkkelområder er angitt sammen med oppdateringer. Dette nye avsnittet er i samsvar med vårt syn på bærekraft. Dette vil si at vi vier mange ulike områder langsiktig oppmerksomhet for å være på ballen også når fokus endres.

Les mer ...

Bærekraftsfokus 2012 / 2013

I 2012 / 2013 fokuserte vi på Frosch-initiativet. Gjennom dette konsernvide initiativet forbereder Werner & Mertz veien for banebrytende og bærekraftige løsninger. Se den siste rapporten om våre bærekraftstiltak ved Werner & Mertz.

Les mer ...

Bærekraftsfokus 2010

Frakt av varer forurenser miljøet. Siden 2010 har Werner & Mertz arbeidet hardt for å redusere miljøpåvirkningen fra ferdigvarelogistikk så mye som mulig, og øke graden av miljøvern.

Les mer ...