Certyfikaty
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan Ecolabel
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

Szczegółowe badania składników i formuł preparatów

×

W Werner & Mertz zarówno skład produktów (wykorzystane substancje i formuły preparatów), jak również ich opakowania, są przedmiotem szczegółowych analiz pod kątem pochodzenia, właściwości użytkowych (minimalizacja potencjalnych zagrożeń) oraz ich biodegradowalności. W ten sposób ciągle wspieramy zrównoważony rozwój poprzez nasze produkty.

W produktach green care składniki zostały sklasyfikowane jako całkowicie bezpieczne dla człowieka i środowiska, a część z nich spełniła kryteria poziomu PLATINUM w wymagających procedurach weryfikacyjnych Cradle to Cradle. Są to preparaty wolne od niebezpiecznych i zabronionych materiałów, jak np. CMR (substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość).

Czytaj więcej...