Imprint

Edycja:


Werner & Mertz Polska Sp. z o.o.
ul. Londyńska 4/4
03-921 Warszawa

Tel.: +48 22 771 46 71

E-Mail: biuro@werner-mertz.com

Zarząd: Reinhard Schneider, Frank Vancraeyveld, Werner Schulze, Ralph Wenner

NIP: 525-210-21-68 KRS 0000032283 Kapitał zakładowy: 3000000 PLN
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w W-wie, XIV Wydz.Gospodarczy KRS

Osoba do kontaktu:

Maria Rojek-Lucas
Tel.: + 48 668 177 200