KONTAKT:

FIRMA

Werner & Mertz Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa
Polska

KONTAKT

Tel.: + 48 22 771 46 71
Fax: + 48 22 614 17 54
www.wmprof-news.com
biuro@werner-mertz.com

Rewolucja w profesjonalnym czyszczeniu

green care PROFESSIONAL
Pierwsze na świecie kompleksowe rozwiązanie do czyszczenia i pielęgnacji z certyfikatem Cradle to Cradle CertifiedCM na poziomie złotym!

17 grudnia 2013 linia produktów green care PROFESSIONAL została wyróżniona ambitnym odznaczeniem Cradle to Cradle CertifiedCM na poziomie złotym. "Produkty green care PROFESSIONAL po raz kolejny dowiodły, że są liderem w kategorii zrównoważonego rozwoju" - mówi Frank Vancraeyveld, CEO Werner & Mertz Professional. "Czujemy się zaszczyceni wynikiem wymagającej weryfikacji Cradle to Cradle CertifiedCM. Nagroda jest rezultatem walidacji naszych własnych wysokich wymagań i standardów jakości prowadzonej przez niezależną instytucję."

Ten wybór 8 produktów o wysokiej skuteczności ekologicznej do profesjonalnego czyszczenia i pielęgnacji podkreśla innowacyjną linię opracowywanych preparatów, które uzyskały również etykietę Ecolabel. Produkty te są przeznaczone dla wszystkich profesjonalnych sektorów instytucjonalnych i przemysłowych, takich jak opieka zdrowotna, firmy sprzątające, hotele, restauracje i catering.

Pełna gama produktów jest dostępna w butelkach 1L oraz kanistrach 5L i gwarantuje kompleksowe rozwiązania przeznaczone do profesjonalnego utrzymywania czystości:

Sanitariaty: SANET perfect, SANET zitrotan, SANET alkastar
Powierzchnie: TANET SR 15, TANET karacho, TANET orange
Podłogi: TAWIP vioclean
Szyby i lustra: GLASS cleaner

Koncepcja Cradle to Cradle® została opracowana przez Prof. dra Michaela Braungarta oraz Williama McDonougha a następnie rozwinięta przez agencję EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency [Agencja na rzecz Zachęcania do Ochrony Środowiska]) z siedzibą w Hamburgu.

Wybrane produkty Werner & Mertz przeszły certyfikację zgodnie z tą zintegrowaną procedurą. Procedura certyfikacyjna Cradle to Cradle® obejmuje szczegółowy schemat oceny, uwzględniający poniższe aspekty:

Bezpieczeństwo wykorzystanych materiałów (zarówno substancji w preparatach jak i opakowań)
Zdolność do recyklingu w ramach cyklu biologicznego i technicznego
Wykorzystanie w 100% odnawialnej energii w zakładach produkcyjnych
Odpowiedzialne gospodarowanie wodą wraz z systemem oczyszczania
Zaangażowanie w projekty związane z odpowiedzialnością społeczną i promowaniem bioróżnorodności.

Podejście Cradle to Cradle ® jest skuteczne ekologicznie, ponieważ eliminuje pojęcie odpadów w momencie projektowania produktu - w przeciwieństwie do efektywności ekologicznej, która ma na celu tylko zmniejszenie lub minimalizację odpadów i wykorzystanych materiałów. Cradle to Cradle ® w porównaniu z innymi oznakowaniami ekologicznymi wykracza poza obszar efektywności i zawiera wszystkie kluczowe elementy dla integralnie zrównoważonego projektowania produktu.

"W dzisiejszych czasach jest to technicznie możliwe, aby rozwijać ekologicznie skuteczne produkty, które zapewniają wysoką wydajność i spełniają najwyższe standardy ochrony środowiska w całym łańcuchu wartości", powiedział Frank Vancraeyveld. "Wieloletnie doświadczenia jako pioniera zrównoważonego rozwoju doprowadziły Grupę Werner & Mertz do tego miejsca. Wyróżnienie, jakie otrzymaliśmy - Cradle to Cradle CertifiedCM na poziomie złotym, jako pierwsza firma w branży na całym świecie, dla kompleksowej linii produktów do profesjonalnego czyszczenia i pielęgnacji, jest najbardziej przekonującym dowodem naszego sukcesu."

Podejście Cradle to Cradle ® jest przeciwieństwem opracowania przepływu materiałów opiera jącego się na zasadzie produkcji liniowej znanej pod nazwą „cradle to grave” („od kołyski do grobu”). Zgodnie z tą koncepcją przepływ wszystkich materiałów odbywa się bez jakiejkolwiek ochrony zasobów, następuje bezpowrotna utrata takich zasobów, zarówno dla ludzi, jak i dla gospodarki. Każdy cykl życia nowego produktu musi zaczynać się od nowych zasobów. Produkty tworzone według modelu, którego końcowym etapem jest wyrzucenie produktu, celowo przekształcają cenne surowce w odpady, niszcząc w ten sposób wartościowe zasoby zgodnie z zasadą „take - make - waste” (wziąć, zrobić, zmarnować).

Podstawą koncepcji projektowania produktów Cradle to Cradle® jest przejście od efektywności do skuteczności ekologicznej. Produkt od samego początku opracowywany jest w taki sposób, by możliwe było postępowanie zgodnie z cyklami zasobów. Materiały wykorzystane do stworzenia produktu są odpowiednie do bezpiecznego i całkowitego zwrócenia ich środowisku (cykl biologiczny) lub nadają się do wysokiej jakości technicznego recyklingu, który pozwala zachować ich jakość (cykl techniczny).

W przyszłości produkty powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby jak najwięcej materiałów podlegało recyklingowi, a ponowne wykorzystanie surowca dawało produkty co najmniej takiej samej jakości, jakiej były przy pierwszym użyciu.

Składniki, w tym pigmenty i inne dodatki, powinny być wybierane tak, aby wykluczyć toksyczność w trakcie użycia lub na innych etapach cyklu życia produktu, takich jak wytwarzanie, odzysk i ponowne wykorzystanie. Przykładowo zgodnie z koncepcją Cradle to Cradle ® ropa naftowa, wykorzystana raz do wytworzenia plastiku, pozostaje w cyklu i nie jest bezpowrotnie spalana. Energia potrzebna do recyklingu, tak jak w innych procesach produkcyjnych, powinna być pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii w sposób zapewniający ochronę środowiska i klimatu. Dobrym tego przykładem jest produkcja nowej butelki PET ze starej butelki PET.

"Integralne podejście do zrównoważonego rozwoju stanowi credo Werner & Mertz", potwierdza Reinhard Schneider, prezes i właściciel Grupy Werner & Mertz. Jest przekonany, że produkty o wysokiej skuteczności ekologicznej green-effective, na których można polegać, takie jak linia green care PROFESSIONAL, mogą wywodzić się jedynie z przedsiębiorstwa, które konsekwentnie stosuje zasady zrównoważonego rozwoju w każdym aspekcie swojej działalności. "Ekologia i zrównoważony rozwój w produktach nie kończy się na wyeliminowaniu substancji niebezpiecznych. Werner & Mertz chce mieć pewność, że cykl życia produktu jest zintegrowany z cyklem biologicznym".

Cradle to Cradle® jest zarejestrowanym znakiem towarowym McDonough Braungart Design Chemistry LLC (MBDC).
Cradle to Cradle CertifiedCM jest certyfikowanym znakiem na wyłącznej licencji Cradle to Cradle Products Innovation InstituteSM (C2CPII).