GOSPODARKA CYRKULARNA PO MISTRZOWSKU: RÓBMY TO, CO WŁAŚCIWE, WE WŁAŚCIWY SPOSÓB

Frank Vancraeyveld, CEO tana-Chemie GmbH, spółki dywizji Werner & Mertz Professional, zaprezentował międzynarodowemu audytorium firmową koncepcję odnoszącą sukces, dotyczącą integralnego zrównoważonego rozwoju, na 19 Forum Eko-Innowacji w Seulu.

27 - 28 Października 2015, Seul

Frank Vancraeyveld mówił o sposobie działania według reguły "Róbmy to, co właściwe, we właściwy sposób" - innymi słowy mówił o integralnym podejściu firmy do zagadnień zrównoważonego rozwoju. Dzieląc się przykładami dobrych praktyk Frank Vancraeyveld przedstawił szczegółowe informacje o rozwoju formuł produktów bazujących na składnikach pochodzenia roślinnego, o udowodnionej biodegradowalności, o używaniu w 100% odnawialnej energii w produkcji, o własnym centrum oczyszczania wody, oraz o przełomowej Inicjatywie Recyklatu, która jest sposobem użycia niewykorzystanego dotychczas potencjału "Żółtych Worków" (w Niemczech, podobnie jak w Polsce, odpady po tworzywach sztucznych są zbierane w żółtych workach) jako źródła recyklatu powstającego z konsumenckich materiałów opakowaniowych PET, a także źródła sukcesu firmy w integracji recyklatu PE z wytwarzanymi opakowaniami.

"Dla Werner & Mertz zrównoważony rozwój nie jest chwilową modą, lecz tradycją firmy. Wiarygodny produkt eko może pochodzić jedynie z firmy, która konsekwentnie dązy do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju we wszystkim, co robi, która codziennie zobowiązuje się do szerzenia świadomości ekologicznej, ekonomicznej dalekowzroczności i odpowiedzialności społecznej" - powiedział Frank Vancraeyveld. "W dzisiejszych czasach opracowanie wysoce skutecznych produktów - w naszym przypadku produktów o silnych właściwościach myjących - które zaspokoją jednocześnie najwyższe standardy środowiskowe wzdłuż całego łańcucha wartości jest technologicznie możliwe. Werner & Mertz odnosi sukces, ponieważ mamy w tej dziedzinie ponad 25 lat doświadczenia, jako europejski pionier zrównoważonego rozwoju" - kontynuował Frank Vancraeyveld.

Forum Eko-Innowacji, które prowadzone jest przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska przy Komisji Europejskiej, ma na celu ustanowienie i rozprzestrzenianie zrównoważonych systemów produkcji i konsumpcji, zgodnie z wytycznymi "Ekoinnowacyjnego Planu Działania" wydanego przez UE w 2011 roku. W ostatnim czasie Forum Eko-Innowacji odbywa się poza granicami UE i tym samym przyczynia się do promowania zrównoważonego rozwoju w wielu krajach świata. Głównymi celami Forum Eko-Innowacji są rozpowszechnianie innowacyjnych, przyjaznych środowisku pomysłów, podniesienie świadomości w zakresie wyników ostatnich badań i rozwoju polityki, aby zidentyfikować kluczowe kwestie wymagające podjęcia działań ze strony rządów poszczególnych krajów i UE, oraz zachęcanie do innowacji poprzez komunikację. Forum zrzesza ekspertów ze świata biznesu, finansów, rozwoju technologii, nauki i społeczeństwa obywatelskiego, a także innych zainteresowanych stron aktywnie zaangażowanych w eko-innowacje i efektywność zasobów.