WERNER & MERTZ NA SZCZYCIE GRUPY G7

WERNER & MERTZ POSTULUJE GŁĘBSZE ZAINTERESOWANIE SIĘ RZECZYWISTYMI CYKLAMI MATERIAŁÓW

2 października 2015

Na berlińskich międzynarodowych warsztatach G7 firma Werner & Mertz, będąca na tym spotkaniu wyłącznym przedstawicielem niemieckiego przemysłu, zaprezentowała swą Recyclate Initiative (Inicjatywę Recyklatu), jako najlepszy przykład dla Niemiec. Przedstawiony przez Reinharda Schneidera, partnera zarządzającego Werner & Mertz i pomysłodawcę Recyclate Initiative, postulat stworzenia prawa kompleksowo regulującego kwestię materiałów nadających się do ponownego wykorzystania spotkał się z wielkim zainteresowaniem na zorganizowanym w Berlinie szczycie G7 „Resources and Efficiency”. (Zdjęcia: Sabeth Stickforth / Werner & Mertz)

Występując przed międzynarodową publicznością, Reinhard Schneider, wyłączny przedstawiciel niemieckiego przemysłu na warsztatach Resource Efficiency (efektywność wykorzystania zasobów), zaprezentował inicjatywę, którą spółka z Mainz, produkująca środki czyszczące i pielęgnacyjne, uważa za przykład najlepszej praktyki na polu zrównoważonego rozwoju. „Zachęty takie jak obniżka opłat DSD za opakowania nadające się do recyklingu, a co ważniejsze, za opakowania zawierające recyklaty, mogą otworzyć drogę do inwestowania w technologię przetwórstwa, dzięki której spalanie tworzyw sztucznych stanie się zbędne”, powiedział Reinhard Schneider. Dodał też, że „tak zwany recykling termiczny jest nie do przyjęcia w dążeniu do zrównoważonego rozwoju”, i tym samym jasno przedstawił swą opinię o konwencjonalnych metodach postępowania z odpadami. Reinhard Schneider uczestniczył w Warsztatach G7, które odbyły się po Szczycie G7 z inicjatywy Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii.

Zdaniem Reinharda Schneidera Recyclate Initiative pokazuje, w jaki sposób można sięgnąć po dotychczas niewykorzystany potencjał żółtych worków ze zużytymi opakowaniami PET jako źródła materiałów do recyklingu. Dzięki nowatorskiej technologii laserowej UNISENSOR, opracowanej przez mieszczącą się w Karlsruhe firmę produkującą czujniki, Werner & Mertz stworzyła system rozdrabniania i sortowania materiałów pochodzących ze zużytych opakowań PET, tak by uzyskać czysty, drobnoziarnisty recyklat PET. Otrzymany w ten sposób pomocniczy surowiec nadaje się do ponownego użycia i pozostaje w zamkniętym obiegu. „Przezroczyste tworzywo PET idealnie nadaje się do wielokrotnego recyklingu na wysokim poziomie”, powiedział Reinhard Schneider i zachęcił inne firmy do włączenia się do Recyclate Initiative. „To okazja, której nie wolno przegapić.” Dotychczas do inicjatywy przystąpiły REWE Group, producent opakowań ALPLA, DSD Duales System Deutschland i organizacja ochrony przyrody NABU. Partnerzy łączą swe doświadczenia i promują nowe technologie, takie jak precyzyjne sortowanie z użyciem laserów w przemysłowej produkcji opakowań.

Zwracając się do gości z różnych krajów, Reinhard Schneider powiedział: „Jeżeli nowe technologie sortowania w krótkim czasie staną się opłacalne, pojawi się realna możliwość, że także poza Niemcami zaprzestanie się spalania plastikowych opakowań lub wywożenia ich na wysypiska. W efekcie można będzie znacząco zmniejszyć ilość plastikowych odpadów wyrzucanych do oceanów. Podobna sprawa miała miejsce wiele lat temu z aluminium. Na całym świecie wiadomo, że recykling aluminiowych opakowań jest opłacalny finansowo, gdyż można go przeprowadzić bez utraty jakości.” Do tej pory Recyclate Initiative zdobyła kilka nagród, w tym ubiegłoroczną Federal Ecodesign Award.