Werner & Mertz Professional przedstawia aktywną gospodarkę funkcjonującą w obiegu zamkniętym (ang. circular economy)

Pakiet EU Circular Economy stanowił główny temat Forum „Redefining Innovation – Opportunities of the EU Circular Economy package for the professional cleaning industry” („Innowacje zdefiniowane na nowo – możliwości dla branży profesjonalnego utrzymania czystości oferowane przez pakietu EU Circular Economy”) odbywającego się w trzecim dniu targów ISSA/Interclean w Amsterdamie.

Najważniejszy prelegent – Dr Hugo Maria Schally, Dyrektor Jednostki Eco-Innovation and Circular Economy w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej zaprezentował Pakiet Circular Economy. Wskazał przy tym na jego potencjalny wpływ na branżę profesjonalnego utrzymania czystości poprzez zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności, promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Reinhard Schneider, pionier proekologicznych rozwiązań, a także właściciel i CEO Werner-Mertz GmbH – firmy matki Werner & Mertz Polska Sp. z o.o., wyjaśnił w jaki sposób gospodarkę działającą w obiegu zamkniętym można wykorzystać na potrzeby przedsiębiorstwa. Realizując różne inicjatywy ekologiczne, firma rodzinna z siedzibą w Mainz w Niemczech, zarządzana obecnie już przez 4 pokolenie, stała się wzorem do naśladowania wśród organizacji wdrażających założenia gospodarki funkcjonującej w obiegu zamkniętym w praktyce.

Schneider powiedział do zgromadzonych: „Zaufanie można zdobyć, realizując filozofię zrównoważonego rozwoju we wszystkich decyzjach firmy”. Na to zaufanie marka Frosch i SME Werner & Merz pracowały niestrudzenie przez ostatnie 30 lat, będąc pionierem proekologicznych rozwiązań w Europie. „Menedżer firmy rodzinnej, która ma możliwość przygotowania bardziej długoterminowych planów niż korporacje notowane na giełdach, może z pewnością podejmować inne decyzje, które, w najlepszym przypadku, uwzględniają problematykę ekologiczną i gospodarczą jednocześnie.”

Realizując tak zwaną Inicjatywę Recyklatu (Recyclat Initative), Werner & Mertz, wraz ze swoimi partnerami, starają się stworzyć koncepcję przetwarzania pustych opakowań, która z sukcesem objęłaby także plastikowe opakowania z Żółtych Worków- niemieckiego systemu zbierania odpadów z tworzyw sztucznych. „Dążymy do wdrożenia systemu recyklingu, który miałby na celu niewykorzystywanie ropy naftowej w procesie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych” – wyjaśnił Schneider, który zapoczątkował realizację inicjatywy w 2012 roku. „Ropę naftową staramy się zastępować surowcami odnawialnymi, które wcześniej nie były wykorzystywane do tego celu, a które stanowią źródło wysokiej jakości materiałów opakowaniowych, nadających się nawet do żywności.” Zamiast spalania lub ponownego użycia tworzyw sztucznych w materiałach gorszej jakości, nowoczesne techniki sortowania mogą służyć produkcji wysokiej jakości materiałów pochodzących całkowicie z recyklingu, bez użycia nowych surowców. „W ten sposób możemy przetwarzać ponownie nie tylko PET, ale także tworzywa HDPE”, powiedział Schneider. Ponadto praca w realnych cyklach, bez zagrożenia innych ekosystemów, oznacza mniej zanieczyszczenia oceanów przez tworzywa sztuczne. „Mikroplastik stanie się większym problemem w przyszłości”, przepowiedział.

Frank Vancraeyveld, CEO tana-Chemie i Dyrektor Dywizji Profesjonalnej Grupy Werner & Mertz zaprezentował korzyści wykorzystania założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju w branży profesjonalnego utrzymania czystości. Jest przekonany, że Werner & Mertz może zmienić oblicze branży, wprowadzając skuteczne i przyjazne dla środowiska rozwiązania green-Effective®, dzięki którym możliwe jest nie tylko „wybieranie właściwych działań”, ale także realizowanie ich „we właściwy sposób”. „Ponad 6 milionów ludzi zajmuje się profesjonalnym utrzymaniem czystości na co dzień. W trakcie swojej pracy są narażeni na działanie detergentów. Cyrkularna ekonomia jest realną szansą na dokonanie właściwych wyborów i poprawę naszego sektora”, powiedział. Przypomniał, że cyrkularna ekonomia działa wtedy, gdy różne sektory przemysłu współpracują ze sobą.

Vancraeyveld zaprezentował kolejny pionierski produkt koncepcyjny „SANET platinum concept 1.0” , realizowany przez Dywizję Profesjonalną Werner & Mertz, jako przykład przyszłościowego, perfekcyjnie zrównoważonego rozwiązania. „Jesteśmy na dobrej drodze, by zaoferować doskonałą jakość zasługującą na platynowy poziom certyfikatu Cradle to CradleTM PLATINUM”- ogłosił Vancraeyveld. „Podczas targów ISSA Interclean przedstawiamy nasz projekt w obszarze utrzymania czystości „SANET platinum Concept 1.0”, który pozwala wejść na nowy poziom doskonałego, ponownego przetwarzania surowców, we wszystkich naszych produktach. Nie tylko detergent składa się w 100% z surowców odnawialnych, ale także do produkcji butelek (HDPE) i nakrętek (PE) wykorzystywane będą w 100% przetworzone tworzywa sztuczne pochodzące z opakowań towarów konsumenckich,” wyjaśnił Vancraeyveld. CEO poinformował, że już pomiędzy trzecim kwartałem 2016 a połową roku 2017 wszystkie jednolitrowe butelki HDPE produktów z serii green care PROFESSIONAL będą wytwarzane z recyklowanego plastiku pochodzącego z odpadów konsumenckich, zastępując pierwotny materiał w 100% post-konsumenckim HDPE.

Zdjęcia: Werner & Mertz/Thomas Häfner Promocja Cyrkularnej Ekonomii w trakcie ISSA / Interclean 2016 (od lewej do prawej): Reinhard Schneider, właściciel i prezes Werner-Mertz GmbH, dr Hugo Maria Schally, Kierownik działu Ekoinnowacji i Gospodarki Cyrkularnej Dyrekcji Generalnej Środowiska komisji Europejskiej i Frank Vancraeyveld, CEO tana-Chemie i szef Dywizji Profesjonalnej Grupy Werner & Mertz.

Zobacz projekt "SANET platinum Concept 1.0"